เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

ประสบการณ์ติวคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยม

ประสบการณ์ติวคณิตศาสตร์ O-net (เลขโอเน็ต) 
---------------------------------------------------------
สอนเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2553 เพียง 2 สัปดาห์ก่อนสอบ O-Net 2552
---------------------------------------------------------------------- 
          พี่ได้รับการติดต่อจากคุณพ่อของน้องกวางให้สอนเลขแก่น้องผู้หญิง 3 คนจากโรงเรียนเขมะฯ  แผนศิลป์-คำนวณ คือ น้องกวาง น้องมะปราง และน้องมุก ก่อนสอบเลข O-net เพียง 2 สัปดาห์ โดยใช้เวลาติวทั้งหมด 18 ชั่วโมง ครั้งละ 3 ชม.

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของน้องทั้ง 3 คน
          น้องทั้ง 3 คนนั้น มีพื้นฐานเลขระดับปานกลาง คือ 
               
- ท่องสูตรคูณได้คล่อง, 
               
คูณและหารเลขได้คล่อง,
               
- หา หรม. ครน. ได้,
               
- บวกลบเลขเศษส่วนได้,
               
- ยกกำลัง-ถอดรากได้ (root) ,
               
- แยกตัวประกอบเป็น  เช่น (X + 5)*(X – 3) = 0
               
ย้ายข้างแก้สมการได้คล่อง
               เทียบบัญญัติไตรยางศ์‎‎พอได้
         แต่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนบางเรื่อง  จับ Concept หลักไม่ได้  และไม่รู้วิธีการตีโจทย์และวิธีการคิดลัด เช่น
               ตรีโกณมิติ
               
- ความน่าจะเป็น
               
- จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน
               
- จำนวนจริง
               
- อสมการของค่าสัมบูรณ์อสมการของเลขยกกำลัง
               - อนุกรม เป็นต้น 
          
ที่สำคัญโจทย์ข้อสอบประเภทที่ต้องตีโจทย์-วิเคราะห์โจทย์นั้น น้องทั้ง 3 คนทำไม่ได้เลย เรียกว่า มืดแปดด้าน ไม่รู้จะเริ่มต้นคิดเลขอย่างไรเลย

          ในบรรดาน้องทั้ง 3 คน แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม  พี่พบว่าถึงแม้ผู้เรียนจะเข้าใจช้า แต่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะทำข้อสอบได้  (จากประสบการณ์สอน พี่พบว่า กว่า 80%ของน้องๆที่มาติวกับพี่ จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ครับ”) ดังนั้นน้องบางคนที่ตอนมาใหม่ๆหัวช้า  ทำโจทย์ไม่ได้ แต่เมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำได้  พี่สังเกตจากประสบการณ์  หลังจากที่ให้การบ้านไปทำแล้ว  น้องๆทำได้มากขึ้นครับ

แนวการสอนของพี่ (ปรับตามผู้เรียน)

          สำหรับแนวการสอนของน้องทั้ง 3 คน คือ พี่นำข้อสอบเก่า O-net มาสอน 
เน้นตะลุยโจทย์แยกเป็นแต่ละบทเรียน จากเนื้อหาบทเรียนพื้นฐานง่ายๆไปหายาก ที่ต้องใช้การวิเคราะห์โจทย์ (เริ่มสอนทบทวนจากเรื่องเลขยกกำลังก่อน) เรื่องไหนที่ไม่เข้าใจหรือทำโจทย์ไม่ได้ เช่น เรื่องตรีโกณมิติ พี่ก็จะปูพื้นให้เข้าใจ แล้วก็สั่งการบ้านให้ทำในเนื้อหาที่ได้สอนไป (เพราะข้อสอบออกแนวเดิมเป็นส่วนใหญ่) ส่วนข้ออื่นที่ทำได้เองอยู่แล้วหรือสอนไปแล้วในครั้งก่อน พี่ก็ให้น้องเขาไปทำมาเป็นการบ้านให้พี่ตรวจ

ลักษณะการสอน
          
12 ชั่วโมงแรกที่พี่สอนน้อง พี่ได้อธิบายโจทย์ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ O-net ปี 4950,51 และ 52 พร้อมทั้งเฉลยโจทย์การบ้านในข้อที่ทำไม่ได้ ทั้งหมดครบทั้ง 4 ชุด (เฉลี่ย 3 ชม. สอนเลข O-net ได้ 1 ชุด 40 ข้อ)
          - ส่วน 6 ชั่วโมงที่เหลือ พี่จะจี้เรียงตัว โดยนำโจทย์ข้อสอบที่น้องไม่เคยเจอมาให้นั่งทำตรงนั้นเลย ประมาณ 3 ชุด ""เพื่อดูการคิดของแต่ละคน – เสริมเทคนิค – ให้ความเข้าใจเชิงลึก – ย้ำเนื้อหาที่ควรรู้ – แก้จุดอ่อนของน้องๆ"" ซึ่งในระหว่างนั้นพี่ก็จะเดินอธิบาย  แนะแนวการคิดให้ฟังเป็นรายบุคคลไป เรียกว่า ““จี้เรียงตัวได้ถึงใจมาก”” 
         
แต่พี่ก็เสียดายครับ เพราะถ้ามีเวลาเพิ่มอีกสัก 3 – 6 ชั่วโมง พี่คงแก้จุดอ่อนในการทำโจทย์ของน้องได้มากขึ้น

ผลงานติวเลข
 O-net ปี 2552
  (คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 28.56 คะแนน)
          1. น้องมุก ได้คะแนน O-net คณิตศาสตร์ 65 คะแนน ได้เรียนต่อที่ คณะบริหารฯ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน """น้องมุกน่าจะได้คะแนนมากกว่านี้ พี่เสียดายที่น้องมุกมาติวช้าไป ติวเพียงสองสัปดาห์ก่อนสอบ ไม่งั้นคะแนนคงได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน"""
          2. น้องกวาง ได้คะแนน O-net คณิตศาสตร์ 52 คะแนน ได้เรียนต่อที่ การบินพลเรือน ซึ่งคุณพ่อและตัวน้องกวางเองดีใจมากๆ
          3. น้องมะปราง ได้คะแนน O-net คณิตศาสตร์ 50 คะแนน ได้เรียนต่อที่ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตัวน้องมะปรางเองพอใจมากเช่นกัน
          แม้ว่าน้องจะได้คะแนนน้อยกว่าที่พี่หวังไว้ แต่น้องทุกคนก็พอใจ และทั้งหมดก็ใช้เวลาเรียนเพียง 18 ชั่วโมง ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสอบ O-net 2552 ซึ่งถือว่ากระชั้นชิดมาก
          พี่เสียดาย  ถ้าหากน้องทั้ง 3 คนนี้มาเรียนกับพี่เร็วกว่านี้  อาจจะมาเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมงก่อนสอบ น้องๆก็จะมีเวลาฝึกทำแบบฝึกหัดได้ หลายรอบ และมีเวลาพอที่จะเตรียมตัวสอบวิชาอื่นๆด้วย ซึ่งก็จะทำให้ได้คะแนนสอบมากกว่านี้  น้องเขายังรู้ตัวเลยครับว่า ““เสียดาย.......ที่มาเรียนช้าไป””

คำติ-ชมของน้องๆ
แนะนำเลย ยยย 
ครูกิ๊กใจดี เป็นกันเองมาก บรรยากาศสบายๆ

สอนเข้าใจง่าย มีวิธีการคิดที่ง่าย บางครั้งเจอในห้องเรียนยากๆ มาเจอครูกิ๊ก ง่ายไปเลย
เวลาไม่เข้าใจครูกิ๊กก้อธิบายจนเข้าใจ

โดยเฉพาะเรื่องตรีโกณ ครูกิ๊กทำให้เข้าใจขึ้นเยอะๆๆ จริงๆ

เมื่อก่อนเคยจะทิ้งเลข

แต่ก็มีครูกิ๊กที่คอยเอาแบบฝึกหัดให้ทำ
จนทำได้ ไปในห้องสอบ แล้วมันได้ใช้จริงๆๆ

ทำให้ไม่กลัวการสอบโอเน๊ตเลย

ขอบคุณครูกิ๊กมากๆนะค่ะ
ใครไม่ได้เรียนนี่คือพลาดมากก

รักครูกิ๊ก
เสียดายหนูมาเรียนกับครูช้าไปปปปปปป

: ))))))))
มะปราง
---------------------------------------------------------------------- 

เรียนเลขกับครูกิ๊กก่อนสอบโอเน็ต

ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ
บางเรื่องที่กะจะทิ้งแล้ว
แต่ก็มาเรียนกับครูกิ๊กเนี่ยแหละ
ช่วยให้ทำได้เยอะขึ้นมากๆๆ


เรื่องไหนที่มันยากๆ

ก็มีวิธีทำที่ง่ายกว่าให้ ดีมากๆเลยค่ะอีกอย่างบรรยากาศเป็นกันเองมาก

ครูกิ๊กใจดีมากด้วย ชอบตรงนี้แหละค่ะ ^^เรียนแล้วช่วยได้เยอะจริงๆ

ขอบคุณมากค่ะ :)
น้องมุก
---------------------------------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment