เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

รวมหนังสือพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และ การเขียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นนักเขียนคุณภาพ


SmartMathsWriter – อยากเป็นนักเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน
2.2
---------------------------------------------


หากงานเขียนคุณไม่พัฒนา กลับมาอ่าน Concept อีกครั้งเถอะครับ......คุณก็จะพัฒนาขึ้น

วิธีเรียนให้เก่งก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลปะแขนงต่างๆ การทำขนมเค้ก การวาดรูป งานฝีมือ 
ศาสตร์อื่นๆทั้งหมดในโลกนี้ ต้องฝึกฝนขึ้นมา เราจึงจะเก่งขึ้น ตัวอย่างง่ายๆคงไม่พ้นเรื่องกีฬา ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
หากพบว่าเราไม่พัฒนา จงกลับมาอ่านทฤษฎี concept อีกครั้ง ทำให้เห็นข้อด้อยของตัวเอง เมื่อเราทราบจุดอ่อนของเรา เราก็จะปรับปรุงตัวเราได้

ฝึกเรียนเรียงความ ฝึกเขียนบทความได้จากหนังสือเล่มนี้
อ่านทบทวน ฝึกเขียนอีกครั้ง เหมือน ทำแบบฝึกหัดซ้ำ แต่ปิดคำเฉลยไว้ ทบทวนความรู้
หากงานเขียนคุณไม่พัฒนา กลับมาอ่าน Concept อีกครั้งเถอะครับ......คุณก็จะพัฒนาขึ้น

วิธีเรียนให้เก่งก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลปะแขนงต่างๆ การทำขนมเค้ก การวาดรูป งานฝีมือ 
ศาสตร์อื่นๆทั้งหมดในโลกนี้ ต้องฝึกฝนขึ้นมา เราจึงจะเก่งขึ้น ตัวอย่างง่ายๆคงไม่พ้นเรื่องกีฬา ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
หากพบว่าเราไม่พัฒนา จงกลับมาอ่านทฤษฎี concept อีกครั้ง ทำให้เห็นข้อด้อยของตัวเอง เมื่อเราทราบจุดอ่อนของเรา เราก็จะปรับปรุงตัวเราได้

ในนี้มีเรื่องสั้นของนักเขียนรางวัลโนเบล และ ตัวอย่างลักษณะการเขียนเรื่องสั้นแบบต่างๆ ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนแบบสร้างสรรค์ได้


No comments:

Post a Comment