เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

หากรู้สึกท้อ ก็ขอให้คิดถึง สาวน้อยชาวญี่ปุ่นคนนี้.....สุดยอดจริงๆ


วิธีพัฒนาตัวเอง เสริมสร้างกำลังใจ
2.1
          8 นาที.....ที่น้ำตาซึม  สร้างกำลังใจให้คุณไม่ย่อท้อ  เมื่อเห็นความพยายามของคนชีวิตหนึ่ง  ที่เอาชนะความพิการแต่กำเนิด อันเป็นอุปสรรคใหญ่ของชีวิตได้


          แม้วิดีโอนี้ จะเล่าถึงเรื่องเธอ แต่ขอคุณให้อย่าลืมว่า  ความสำเร็จจะมีไปไม่ได้หากขาดผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญ  นั่นคือ  แม่ผู้ดูแลด้วยใจรักอย่างใจจริง  เอาใจใส่และให้กำลังใจ  เป็นผู้สอนและเป็นผู้ให้แก่สาวน้อยชาวญี่ปุ่นคนนี้ตั้งแต่เกิด ไม่เช่นนั้น...เธอคงไม่สุขสนุกสนานเหมือนในยูทูบนี้เป็นแน่
          หากมนุษย์ไร้ซึ่งความเมตตา หรือ มิตรจิตมิตรใจอย่างไมตรี ขาดความเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ปรองดอง คิดเป็นศัตรู คิดแก่งแย่งชิงดีกัน  แม้จะเพรียบพร้อมไปด้วยสมบัติทรัพย์อันมากมายมหาศาลสักแค่ไหน หากขาด "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" นี้ไซร์  โลกอันหลายชีวิตอาศัยอยู่นี้คงไม่ปลอดภัย หมองหม่นไร้รอยยิ้ม  ดำเนินชีวิตบนความหวาดระแวงอย่างทุกข์ระทมอยู่เป็นแน่....โลกคงเวียนวนไปอย่างสิ้นค่า

          รักแม่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ กตัญญู ตอบแทนบุญคุณแม่ กตเวที และ ดูแลแม่มากๆนะครับ

ป.ล.  วันไหน.....หากรู้สึกท้อ ก็ขอให้คิดถึง สาวน้อยชาวญี่ปุ่นคนนี้.....สุดยอดจริงๆ
          ดูความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของเธอเป็นตัวอย่าง  สร้างกำลังใจให้ตัวเอง  สู้ชีวิตต่อไป เพราะ
ชีวิตนั้นต้องสู้

No comments:

Post a Comment