เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

Feed Me Oil เกมทดสอบเชาว์และปริศนาพัฒนา IQ ระดับ Very Hard เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย และ คนวัยทำงานทุกวัย เพื่อพัฒนาวิธีคิดวิเคราะห์ ตรรกะ การวางแผน และ จินตนาการ ฯลฯ

วิธีพัฒนาตัวเอง – เกมพัฒนา IQ 
5.1
Feed Me Oil

เกมทดสอบเชาว์ (I.Q.) และปริศนาระดับ Very Hard

     ชื่อเกม : ป้อนน้ำมันเข้าสู่ช่อง      
     วิธีเล่น : คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เตรียมให้ เช่น ไม้, พัดลม, พายุหมุน, แม่เหล็ก ฯลฯ วางลงในฉาก เพื่อพาน้ำมันเข้าสู่ช่อง และเมื่อพร้อมแล้ว กดท่อให้น้ำมันไหลออก ดูน้ำมันว่าไหลเข้าสู่ช่องหรือไม่ ถ้าน้ำมันไหลเข้าช่องครบตามปริมาณที่กำหนด คุณก็จะผ่านด่าน 
     ทักษะที่ใช้ : เกมนี้ทดสอบการแก้ปัญหาระดับสูง การวางแผน การมองภาพรวมของปัญหาและมุมมองในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องใช้จินตนาการ และ ต้องพยายามหลายครั้งกว่าจะทำได้สำเร็จ
     ระดับความยาก-ง่าย : เกมนี้ค่อยข้างยาก ถึง ยากมาก ซึ่งหากคุณเคยเล่นเกม
Cut the rope, Angry Bird, Where is my water?
มาก่อน เกมนี้ยากกว่าหลายเท่า เป็นเกมที่ทดสอบเชาวน์ ประลองฝีมือของคุณอีกขั้น
     ความเห็นของผู้เขียน : ชอบมากกกกกกก
          เกมนี้ฟังดูเหมือนง่าย เพียงป้อนน้ำมันให้เข้าสู่ช่อง แต่ไม่ง่ายเลย เพราะอุปกรณ์มีจำกัด ดังนั้นจึงต้องวางแผน เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะ และ วางให้ถูกตำแหน่ง ที่ยากยิ่งกว่านั้น คือ บางด่านเตรียมช่องมากกว่า 1 ช่อง จึงต้องป้อนน้ำมันให้เข้าครบทุกช่อง และยังต้องป้อนน้ำมันให้สีตรงตามที่กำหนดอีก
          และที่ยากยิ่งไปอีก ก็คือ ถ้าคุณเล่นผ่านด่านแล้ว ขอให้ประลองฝีมือของคุณอีกขั้น โดยใช้อุปกรณ์ และ เวลาให้น้อยที่สุด เป็นการทดสอบเชาวน์การแก้ปัญหาและจินตนาการของคุณอีกระดับ
          สามารถลองเล่นเกมนี้ก่อนได้ และถ้าซื้อ (Game App on window phone 8) เกมจะมีทั้งหมด 6 ฉากๆละ 15 ด่าน รวมเป็น 90 ด่าน ยิ่งกว่านั้น....ถ้าสะสมดาวได้ถึง 250 ดวง เกมจะเปิดโหมดต้านแรงโน้มถ่วง (Antigravity Mode) เป็นการประลองฝีมือ (Challenge) อีกขั้น มีให้เล่นถึง 90 ด่าน รวมทั้งหมดเป็น 180 ด่าน
Normal Mode
1.

2.

3.

4.

5.

6.

-------------------------------------------------------Anti Gravity Mode
1.


 2.


3. 


4. 


5. 


6. 

No comments:

Post a Comment