เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

Magnesium แมกนีเซียมเหมาะสำหรับใคร แมกนีเซียมมีประโยชน์อย่างไร (Mg)

รู้ไว้มีสุข – อาหารเป็นยา

4.1

แมกนีเซียมเหมาะสำหรับใคร แมกนีเซียมมีประโยชน์อย่างไร

     1. ผู้มีความเครียดสูง
     2. ผู้มีมือเท้าชาบ่อยๆ หรือเป็นตะคริว
     3.
ผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมู
     4.
ผู้ที่ทานขนมปรุงแต่ง อาหารปรุงแต่ง น้ำอัดลม เหล้า
     5.
ผู้ที่ทานยาขับปัสสาวะ
     6.
ผู้ที่ต้องการป้องกันตนเองจากความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็งตัว โรคหัวใจ นิ่วในไต
     7.
ผู้สูงอายุ ทานเพื่อบำรุงร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างกระดูก 
ขนาดรับประทาน แมกนีเซียม 84 Mg (มิลลิกรัม)
               คนปกติ :: หลังอาหารเช้า 1 เม็ด
               คนมีอาการ :: หลังอาหารเช้า 2 เม็ด และเย็น 2 เม็ด 
ประโยชน์ของแมกนีเซียม
          1. แมกนีเซียม (Mg) ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม (Ca) อัตราส่วนที่เหมาะสม คือ Ca : Mg = 2 : 1 หรือ 3 : 1
          2.
แมกนีเซียม (Mg) ช่วยคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่แข็งตึงให้อ่อนลง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับที่ ใช้ท่าเดิมๆทำงานอยู่เป็นเวลานาน (หนุ่มสาว Office, หนุ่มสาวที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์)
ที่มา
: ขอบพระคุณ พี่กฤษณา
เขียนโดย : รู้ไว้มีสุข
Link น่ารู้ เรื่อง Magnesium ==> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=248440

----------------------------------------------------------