เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

วิธีใช้ปากกาเน้นข้อความอย่างมีศิลปะ สีช่วยเพิ่มการจดจำของเราได้

วิธีพัฒนาตัวเอง วิธีเพิ่มความเก่ง
3.1

วิธีใช้ปากกาเน้นข้อความอย่างมีศิลปะ

บ่อยครั้งที่พี่เห็นน้องๆใช้ปากกาเน้นข้อความหลากสีจนดูเหมือนสายรุ้ง หรือไม่ก็ใช้เพียงสีม่วงสีเดียวขีดเน้นข้อความทุกบรรทัดในหนังสือ จนพี่เห็นว่าเลอะเทอะ และถ้ากลับมาอ่านคงปวดตามากกว่า ดังนั้นพี่จึงอยากให้คำแนะนำในการใช้ปากกาเน้นข้อความอย่างมีศิลปะดังต่อไปนี้ครับ

น้องๆทราบไหมครับว่า สีช่วยเพิ่มการจดจำของเราได้  ถ้าเราใช้สีในระดับที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อย คือ 4 – 6 สี และสำหรับปากกาเน้นข้อความนั้น ควรใช้เพียง 4 สีเท่านั้นครับ คือ สีแดง, สีส้ม, สีเหลืองและสีเขียว เพียง 4 สีก็พอที่จะไม่ทำให้เราสับสน (จำนวนสียิ่งเยอะ ยิ่งวุ่นวาย จำไม่ได้ด้วยว่าขีดเพื่ออะไร)

วิธีใช้
1. สีแดง - สีส้ม --- สีแดงเป็นสีที่เด่นสะดุดตา ควรใช้สำหรับขีดเน้นข้อความประเภทหัวข้อ, ชื่อคน, ชื่อทฤษฎี, ศัพท์เฉพาะ, ศัพท์ควรรู้ หรือ คำหลัก คำค้นต่างๆ เพราะว่าเมื่อเรากลับมาเปิดหนังสืออ่านทบทวน หรือ ค้นหาความหมาย เราก็มองหาเฉพาะข้อความสีแดงที่เราขีดเอาไว้    ส่วนคำอธิบายความหมายเราควรใช้สีส้ม    แถมให้อีกนิดหนึ่ง คือ ควรใช้ปากกาเน้นข้อความสีแดงขีดเส้นใต้คำคมกินใจที่เราประทับใจ

2. สีเหลือง - สีเขียว --- ควรใช้สำหรับขีดส่วนที่เป็นข้อความสรุป เนื้อหาสำคัญ ข้อความที่เราควรกลับมาอ่านซ้ำ และหากข้อความนั้นมีหลายบรรทัด  ควรขีดสลับสีสลับประโยคสลับใจความ  เพื่อให้อ่านได้ง่าย


ตัวอย่างเช่น
.........ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ กระบวนการที่เกิดจากการแผ่รังสีอินฟราเรดโดยบรรยากาศแล้วทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้น ชื่อดังกล่าวมาจากการอุปมาที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นการเปรียบเทียบอากาศที่อุ่นกว่าภายในเรือนกระจกกับอากาศที่เย็นกว่าภายนอก (ความจริงในอวกาศไม่มีอากาศ) โจเซฟ ฟูริเออร์เป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์เรือนกระจกเมื่อ พ.ศ. 2367 และสวานเต อาร์เรเนียส (Svante Arrhenius) เป็นผู้ทดสอบหาปริมาณความร้อนเมื่อ พ.ศ. 2439……………….

เราควรเน้นข้อความคำว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก”, ชื่อนักวิทยาศาสตร์ “โจเซฟ ฟูริเออร์” และ “สวานเต อาร์เรเนียส” ด้วยสีแดง และเน้นความหมายของคำว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” ด้วยสีส้ม

ที่มา : ความหมายปรากฏการณ์เรือนกระจก จาก http://th.wikipedia.org/
ที่มา : อ่านจากหนังสือ How-To การบริหารงานเล่มหนึ่ง
ผู้เขียน
: ติวเตอร์กิ๊ก 
(Update 19/ก.ค./54)
ป.ล. น้องๆอาจจะใช้เพียงปากกาธรรมดาในการขีดเส้นใต้เน้นข้อความก็ได้นะครับ

No comments:

Post a Comment