เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

วิธีลดโลกร้อนในชีวิตประจำวัน (Stop !!! Global Warming) ง่ายๆด้วยตัวเรา เพื่อโลก สังคม คนรอบข้าง และท้ายสุด.....เพื่อตัวเราเอง

รู้ไว้มีสุข – ความคิดดีๆ

3.1

ลดโลกร้อนกันสักนิด  เพื่อชีวิตของเราเอง 
Stop !!! Global Warming 
หยุดทำร้ายโลก เท่ากับหยุดทำร้ายตัวเอง
ใช้ถุงผ้า ปฏิเสธถุงพลาสติก  
ช่วยกันลดขยะ เพื่อโลกของเราจะน่าอยู่ไปอีกนานซื้อข้าวที่ร้าน  หยิบกล่องอาหารไปใส่แทนกล่องโฟม...เป็นดีที่สุด
ลดการใช้กล่องโฟม
------------------------------------------------------------------------------------
แยกขยะ พลาสติก, กระดาษ, โลหะ ฯลฯ จากขยะเปียก เพื่อนำไป Recycle

------------------------------------------------------------------------------------
ร้านอาหารอยู่ใกล้บ้าน หรือใต้คอนโด  
หยิบจานไปด้วย ใส่อาหารแทนกล่องโฟม.....ปลอดมะเร็งชัวร์
ค้นข้อมูลเพิ่ม : "ภัยเงียบจากกล่องโฟม", "มะเร็งที่มากับอาหารจากกล่องโฟม"
------------------------------------------------------------------------------------
น้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้า นำกะละมังมารองไว้  
แล้วปั้มไปใช้รดต้นไม้ต่อ ไม่เปลื้องน้ำสะอาด ประหยัดน้ำได้จริง
------------------------------------------------------------------------------------
ทิชชู หรือ สำลี หลังจากเช็ดหน้า เช็ดปากแล้ว / อย่าเพิ่งทิ้งลงถังขยะ รวมรวมไว้สำหรับ
 เก็บเศษเส้นผม เม็ดข้าวที่ร่วง 
รองแก้วน้ำเย็น, เช็ดหยดน้ำ หยดกาแฟที่หยดบนโต๊ะ 
เช็ดคอมพิวเตอร์ เช็ดมือถือ ฯลฯ
----------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment