เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

มะเขือเทศและสังกะสี (Zinc) ช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

รู้ไว้มีสุข – อาหารเป็นยา

4.3

มะเขือเทศมีประโยชน์อย่างไร
มะเร็งต่อมลูกหมากป้องกันได้ด้วยทานมะเขือเทศ

                 ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2553) ชายไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ก็พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้แล้ว  (จากข้อมูลที่ทราบ สาเหตุของโรคนี้ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน เนื้อสัตว์ การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ เพราะผมเห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นโรคนี้ ไม่ชอบทานผัก ผลไม้) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดโรคขึ้น จึงควรทานมะเขือเทศเป็นประจำทุกวัน
             มะเขือเทศ มีสาร Anti-Oxidate ที่เป็นโยชน์ คือ ไลโคบีน ซึ่งช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ อีกทั้งยังมีวิตามินซี ช่วยในการล้างพิษ และมีใยอาหารช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย 
           สิ่งสำคัญอยู่ที่ มะเขือเทศจะต้องผ่านความร้อนโดยการต้มหรือตุ๋นก่อน จึงจะได้ไลโคปีนออกมา 
ปริมาณการรับประทาน
          ทานมะเขือเทศราชินี เพียงวันละ 10 ลูก หรือมะเขือเทศลูกใหญ่ เพียงวันละ 2 ลูก ก็สามารถป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้แล้วครับ

เทคนิคการใช้เครื่องปั่น ทำน้ำมะเขือเทศให้คงคุณค่าสารอาหาร
             เทคนิคอยู่ที่วิธีการปั่น คือ ไม่ควรกดปั่นครั้งเดียวจนมะเขือเทศละเอียด
             เทคนิคที่แจ๋วกว่า คือให้กดปั่น แล้วนับ 1-2-3-4-5 อย่างเร็ว แล้วกดปิด รอให้น้ำมะเขือเทศหยุดหมุน แล้วกดปั่นอีกครั้ง นับ 1-2-3-4-5 อย่างเร็ว แล้วกดปิด รอให้น้ำมะเขือเทศหยุดหมุน ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนมะเขือเทศละเอียด วิธีนี้ทำให้โมเลกุลของสารอาหารไม่เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม

อีกเรื่องหนึ่ง คือ ผู้ชายควรรับประทานสังกะสี (Zinc) ด้วย
เพราะสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่ช่วยไม่ให้ต่อมลูกหมากโต

เขียนโดย : รู้ไว้มีสุข
สิ่งสำคัญอยู่ที่ มะเขือเทศจะต้องผ่านความร้อนโดยการต้มหรือตุ๋นก่อน จึงจะได้ไลโคปีนออกมา 

----------------------------------------------------------