เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

ทำไมจึงต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนกิน

6.1

ไม่ยอมล้างผักผลไม้ก่อนกิน คุณอาจเป็นโรคไตได้  (12/2552)

           ปัจจุบันชาวสวนชาวไร่ต่างทำงานกันอย่างเร่งรีบเพื่อจะขายผักผลไม้ให้ได้มาก  จึงใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณสูงเกินจำเป็นตามคำชักจูงเพื่อให้ผักผลไม้สวยงามตามที่พ่อค้าต้องการ   เคยได้ยินมาว่า  ผักสลัด  ถ้าใบมีรูยิ่งไม่ควรซื้อ  เพราะเขาพ่นยาฆ่าแมลงลงในใบนั้นโดยตรงเพื่อให้แมลงตรงนั้นตาย  เพราะเดี๋ยวผักจะไม่สวย ไม่มีคนซื้อ  ดังนั้นเราจึงควรล้างผักผลไม้ก่อนทานเพื่อล้างยาฆ่าแมลงออก  หากไม่ล้าง  ไตและตับจะต้องทำงานหนักเพื่อขจัดสารพิษออกจากร่างกาย  มีเรื่องเล่าจากเภสัชกรแถวบ้านว่า  ผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุประมาณ 55 60 ปี  เป็นคนชอบกินผักแต่ขี้เกียจล้างผักผลไม้ก่อนกิน  ทำให้เขากินยาฆ่าแมลงไปด้วย  เขาป่วยเป็นโรคไตวายและตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้ว

นี่คือ ด่างทับทิม ใช้ล้างผัก ผลไม้ให้สะอาดก่อนกินครับ

ด่างทับทิม
ด่างทับทิมแด่คนรักสุขภาพ ชอบกินสลัดกันใช่ไหม
          สลัดที่ตักขายตามท้องตลาด  ในหมู่บ้านหรือข้างถนน  ถึงผมจะซื้อจากคนขายที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  สะอาดสะอ้าน  ใส่ถุงมือหยิบผักและใช้ทัพพีตักอาหารพวกลูกเดือย  ข้าวโพด ฯลฯ  ดูแล้วน่าไว้ใจเรื่องความสะอาด
          แต่สิ่งที่ผมเห็นคือ  เขาซื้อผักที่หั่นแล้วมาเป็นถุง  แล้วหยิบไปวางใส่ถาดทันที  เขาไม่ได้ล้างผักหรอกครับ  ดังนั้นก่อนกินผมจึงต้องล้างด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำดื่มทุกครั้งเสมอ


สลัดสกปรก

หลักฐานสลัดของผม


----------------------------------------------------------