เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

อย่าฟังดัง...การใช้หูฟังโทรศัพท์ หรือ หูฟังวิทยุ (Headphone) ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานมีผลทำให้แก้วหูเสื่อม

6.3

ฟังดังมีอันตราย

อย่าฟังดัง อย่าใช้บ่อย

           การใช้หูฟังโทรศัพท์ หรือ หูฟังวิทยุ  (Headphone)  ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานมีผลทำให้แก้วหูเสื่อม  มีการทดลองเปิดวิทยุเสียงดังมากจนทำให้กระจกแตก กระจกร้าวได้มาแล้ว  ซึ่งความจริงแก้วหูเราบางกว่ากระดาษเสียอีก  นี่เป็นข้อที่น่าคิด
           ผมเลิกใช้หูฟังฟังเพลงก็เพราะว่า ผู้สูงอายุหลายท่านเตือน และมีท่านหนึ่งอายุประมาณ 55 ปีเล่าว่า แต่ก่อนท่านชอบฟังเพลงโดยใช้หูฟัง ฟังมา 3 - 5 ปีได้ หูก็เริ่มตึง ได้ยินไม่ชัดจนปัจจุบันต้องใช้เครื่องช่วยฟัง  ที่หูของท่านเสื่อมเร็วคงเพราะอายุมาก แต่ถ้าเราฟังเพลงด้วยหูฟังตั้งแต่เด็ก  เมื่ออายุมากขึ้นแก้วหูเราคงเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปแน่            อยากเตือนบางคนที่ชอบฟังเพลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าบนรถไฟฟ้า ในลิฟต์ หรือในรถตู้ ว่าคนอื่นยังได้ยินเสียงเพลงที่พวกเขาเปิดถึงขนาดโยกจังหวะฮัมเพลงตามได้  คิดดูซิครับว่าต้องดังแค่ไหน และ เสียงนี้ต้องกระทบกับแก้วหูอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ซึ่งแก้วหูเป็นเพียงอวัยวะชิ้นบางๆชิ้นหนึ่ง ไม่ใช่ค้อน หรือ โลหะแข็งใดๆ

          ดังนั้นอย่าใช้ชีวิตประจำวันเกินปกติจนเราป่วยเกินแก้ ซึ่งจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเอง

Link อื่นๆ

No comments:

Post a Comment