เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

บันทึกวิธีขัดเกลาสำนวนภาษา จากเคยเขียนวกวนให้สละสลวยน่าอ่าน เพื่องานเขียนมีคุณภาพ

2.11


เมื่อนักคณิตศาสตร์ซึ่งมีวิธีคิดแบบ Input --> Process --> Output
 ต้องเรียบเรียงสำนวนภาษาใหม่ เป็นนักอักษรศาสตร์
บันทึกวิธีแก้สำนวนภาษา  จากเคยเขียนวกวน  ให้เป็น  สละสลวย  เพื่องานเขียนคุณภาพ
จด และ รวบรวมไว้อ่านเอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          ไม่ควรหมักยาสระผมไว้บนหนังศีรษะ เพราะหนังศีรษะเป็นส่วนที่บางและไวต่อสารเคมี สามารถเกิดอาการแพ้ เกิดการสะสมของสารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะและรากผม  (คิดแล้วเขียนออกมาอย่างนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์, เขียนเป็น Process, กระบวนการทำงาน) ทำให้รากผมอ่อนแอ เส้นผมหลุดร่วงตอนแก่ได้

          แก้เป็น   ไม่ควรสระผมทิ้งไว้บนหนังศีรษะ เพราะหนังศีรษะเป็นส่วนที่บางและไวต่อสารเคมี  สารเคมีจะตกค้างสะสมบนหนังศีรษะและรากผม ทำให้รากผมอ่อนแอ ผมร่วงได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ขมิ้นชันช่วยในกระบวนการหายของแผล
          แก้เป็น   ขมิ้นชันช่วยสมานแผล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ใส่แว่นตากันแดดมองไปแล้วรู้สึกสบายตาขึ้น
          แก้เป็น   ใส่แว่นตากันแดดแล้วสบายตา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เพราะเลนส์ที่ไร้คุณภาพ ไม่ได้กรองแสง UV ได้จริ
          แก้เป็น   เพราะเลนส์ที่ไร้คุณภาพ กรองแสง UV ไม่ได้จริง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       แว่นตากันแดดคุณภาพดี
          แก้เป็น   แว่นตากันแดดมีคุณภาพดี (คุณภาพเป็นคำนาม หาคำกริยามาใส่)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       จากประสบการณ์คำบอกเล่าของ ผู้ใหญ่ ทั้ง High-Society และ Low-Society หลายท่านได้บอกมาว่า แว่นตากันแดดที่ไร้คุณภาพนั้น ใช้แล้วทำให้ดวงตาพังลงมากกว่าการไม่ได้ใส่แว่นเสียอีก เพราะเลนส์ที่ไร้คุณภาพ ไม่ได้กรองแสง UV ได้จริง ที่สำคัญคือทำให้เราประมาทว่า มีแว่นตากันแดดซึ่งมีเลนส์ที่ปกป้องดวงตาแล้ว เราจึงไม่หรี่ดวงตา ไม่ยกกระดาษขึ้นมาบังแดด บังดวงตา ปกป้องดวงตาของเราซ้ำอีกชั้น ทำให้แสง UV เข้าสู่ดวงตามากกว่าปกติ ความที่เราประมาทเพราะสวมแว่นตากันแดดนี้เอง จึงเป็นสาเหตุให้เราทำอันตรายต่อดวงตาของเรามากขึ้นกว่าขณะที่เราไม่ได้สวมแว่นตากันแดด

          แก้เป็น   จากคำเตือนของผู้ใหญ่หลายท่านทั้ง High-Society และ Low-Society ได้บอกมาว่า แว่นตากันแดดไร้คุณภาพเมื่อใช้ไปนานๆจะทำให้สายตาเสียเร็วกว่าการไม่ได้สวมแว่นเสียอีก เพราะเลนส์ที่ไร้คุณภาพกรองแสง UV ไม่ได้จริง และที่สำคัญคือเราจะประมาทว่าเราสวมแว่นตากันแดดอยู่ จึงไม่หรี่ตา ไม่หยิบกระดาษขึ้นมาบังแดด บังดวงตาของเราอีกชั้น แสงจึงเข้าสู่นัยน์ตามากกว่าเดิม ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาโดยไม่รู้ตัว เป็นอันตรายกว่าการไม่ได้สวมแว่นตากันแดดเสียอีก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       แว่นตากันแดดไร้คุณภาพ ไม่ได้กรองแสง UV หรือแสงใดๆได้เลย ความสว่างของแสงรอบหลอดไฟเท่าเดิม เพียงแต่สีของแสงเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง เปรียบเหมือน ตอนเด็กๆเราใส่แว่นตาเด็กเล่นสีต่างๆ แดงบ้าง เขียวบ้าง น้ำเงินบ้าน และเปรียบเหมือนไม้บรรทัดพลาสติกใสสีต่างๆ ที่ตอนเด็กๆเราหยิบมันมาเล่นนั่นเอง ส่วนแว่นตากันแดดคุณภาพดี สวมแล้ว รู้สึกว่าแสง Soft ขึ้น ความสว่างของแสงรอบหลอดไฟน้อยลง รู้สึกสบายตาขึ้น

          แก้เป็น   แว่นตากันแดดไร้คุณภาพไม่ได้กรองแสง UV หรือแสงใดๆได้เลย ความสว่างของแสงรอบหลอดไฟยังเท่าเดิม เพียงแต่สีเปลี่ยนไปเท่านั้น ทำให้นึกถึงไม้บรรทัดพลาสติกใสสีต่างๆ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ที่ตอนเด็กเราหยิบมันมาส่องเล่นกับหลอดไฟนั่นเอง
                        ส่วนแว่นตากันแดดมีคุณภาพดีนั้น เมื่อสวมแล้วรู้สึกสบายตาขึ้น แสงนุ่ม (Soft) ขึ้น ความสว่างของแสงรอบหลอดไฟลดลง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       เห็นได้ว่า แว่นตากันแดดไร้คุณภาพนั้นหลอกตาเราว่า ดวงตาเราเห็น (ได้รับ) ความสว่างของแสงน้อยลง แต่ความจริงแล้ว ดวงตาของเราได้รับแสงเท่าเดิม เพียงแต่แสงเปลี่ยนสีไปเท่านั้น เมื่อประกอบกับการที่เราประมาทไม่ป้องกันดวงตา เพราะคิดว่ามีแว่นตากันแดดแล้ว ทำให้เราทำอันตรายต่อดวงตาของเราโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆที่ หากเราไม่ได้สวมแว่นตากันแดด ขณะนั้นเรายังหรี่ตาหรือหลับตาเลย

          แก้เป็น   เห็นได้ว่า การสวมแว่นตากันแดดไร้คุณภาพนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตา เพราะแว่นตากันแดดไร้คุณภาพไม่ได้ช่วยลดปริมาณแสงหรือกรองรังสี UV ได้เลย เมื่อรวมกับความประมาทที่คิดว่าสวมแว่นตากันแดด (ไร้คุณภาพ) แล้ว จึงไม่ระวังรักษาดวงตาเหมือนปกติ ทั้งๆที่หากเราไม่ได้สวมแว่นตากันแดด ขณะนั้นเรายังหยิบกระดาษขึ้นมาบังแดด หรือไม่ก็หรี่ตา หรือ ไม่ก็หลับตาไปเลย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       การใช้หูฟัง (Headphone) ที่ใช้กับโทรศัพท์และ WalkMan
          แก้เป็น   การใช้หูฟังโทรศัพท์ หรือ หูฟังวิทยุ (Headphone)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       บางคน ใช้ WalkMan ฟังเพลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บนรถไฟฟ้า ในลิฟต์ หรือในรถตู้
          แก้เป็น   บางคนที่ชอบฟังเพลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าบนรถไฟฟ้า ในลิฟต์ หรือในรถตู้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       ฝากเรื่องน่าคิดอีกเรื่อง ที่ว่าการจ้องพระอาทิตย์
          แก้เป็น   มีเรื่องน่าคิดอีกเรื่องที่ว่า การจ้องพระอาทิตย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       ดังนั้นอย่าให้การใช้ชีวิตประจำวันที่เกินปกติ ทำให้เราป่วยเมื่อสายเกินแก้
          แก้เป็น   ดังนั้นอย่าใช้ชีวิตประจำวันเกินปกติจนเราป่วยเกินแก้ ซึ่งจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       สาเหตุการปวดกล้ามเนื้อจากประสบการณ์ สาเหตุเกิดจากท่าทางในชีวิตประจำวันที่คุณใช้ไม่ถูกต้อง
          แก้เป็น   สาเหตุการปวดกล้ามเนื้อเกิดจากท่าทางในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง, อาการปวดกล้ามเนื้อมีสาเหตุจากท่าทางในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง, ท่าทางในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุให้คุณปวดกล้ามเนื้อ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       ใช้ท่าเหล่านี้บ่อยๆ จนเป็นความเคยชิน
          แก้เป็น   ใช้ท่าเหล่านี้บ่อยๆ จนเคยชิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       แม่ค้าร้านนี้เอาใจใส่ห่อสินค้าให้ลูกค้าอย่างดี
          แก้เป็น   แม่ค้าร้านนี้ใส่ใจลูกค้า ห่อสินค้าให้อย่างดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       ฝึกทำซ้ำทั้งหมดตั้งแต่ข้อแรกหลายๆรอบ
          แก้เป็น   ฝึกทำตั้งแต่ข้อแรกซ้ำทั้งหมดหลายๆรอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       บทความสุขภาพย้ายไปที่ ==> โปรดคลิกที่นี่
          แก้เป็น   ย้ายบทความสุขภาพไปที่นี่ (โปรดคลิก), ย้ายบทความสุขภาพไปที่นี่ (คลิก)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    ป้องกันการปวดหัว
          แก้เป็น   บรรเทาปวด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       แก้มึนงง 
          แก้เป็น   บรรเทาอาการเวียนหัว, บรรเทาอาการเวียนศรีษะ, บรรเทาอาการมึนหัว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       รวบรวมไว้ให้ตัวเองอ่านและจดจำ (สมุดบันทึก) 
          แก้เป็น   รวบรวมไว้อ่านเอง, จดไว้อ่านเอง, จดและรวบรวมไว้อ่านเอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment