เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

นิทาน นกกางเขนกับอีกา (Fable : A magpie and a crow)

3.2 (นิทาน)

นกกางเขนกับอีกา
          กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  มีนกกางเขนกับอีกาอาศัยอยู่ในป่าเดียวกัน

          นกกางเขนนั้นมีเสียงไพเราะน่าฟังเป็นที่กล่าวถึงของบรรดาสัตว์ป่า

          ทุกเช้านกกางเขนจะส่งเสียงร้องอันไพเราะและบรรดาสัตว์ที่ได้ยินต่างมาร่วมชุมนุมเพื่อฟังเสียงร้องอันไพเราะของนกกางเขนจนกลายเป็นกิจกรรมยามเช้าของเหล่าสัตว์  และด้วยเสียงร้องอันน่าฟังนี้ นกกางเขนจึงเป็นที่สนิทสนม  จนกระทั่งทั้งนกกางเขนและสัตว์ต่างๆคุ้นเคยซึ่งกันและกัน  แต่ด้วยความอิจฉาของอีกาที่ไม่อยากให้นกกางเขนเป็นที่ชื่นชอบของสัตว์อื่น  วันหนึ่งมันจึงพูดกับนกกางเขนขึ้นว่า นกกางเขนเอ๋ย เจ้าร้องเบา สัตว์ทั้งป่าไม่ได้ยินเสียงร้องของเจ้าหรอก ดูข้าซิ ข้าร้องดังกว่าเจ้า  ว่าแล้วอีกาก็ส่งเสียงกากาดังไปทั่วป่า  พอสัตว์อื่นได้ยินเสียงของอีกาเข้าต่างก็แยกย้ายไป

          วันรุ่งขึ้นหลังจากที่นกกางเขนร้องด้วยเสียงอันไพเราะจบ  อีกาก็พูดขึ้นว่า นกกางเขนเอ๋ย เสียงเจ้าไม่ดัง สัตว์อื่นไม่ได้ยินเสียงของเจ้าเลย ดูข้าซิ ข้าร้องดังกว่าเจ้า เสียงข้าดังไปทั่ว  ว่าแล้วอีกาก็ร้องกากาดังลั่นป่า  พอได้ยินเสียงของอีกาเข้า สัตว์อื่นต่างก็รีบจากไป

          ในวันที่สาม  อีกาก็พูดขึ้นหลังจากที่นกกางเขนส่งเสียงร้องอันน่าฟังว่า นกกางเขนเอ๋ย เจ้ายังร้องเบา บรรดาสัตว์ไม่ได้ยินเสียงร้องของเจ้า เจ้ามันไม่ได้เรื่อง ดูข้าซิ  ข้าร้องดังกว่าเจ้า เสียงข้าดังไปไกล  ว่าแล้วอีกาก็บินขึ้นและร้องกากาให้ดังลั่นป่า สัตว์อื่นได้ยินเข้าต่างรีบหนีไปโดยเร็ว

          หลังจากนั้น  บรรดาสัตว์ก็ไม่มาชุมนุม  และนกกางเขนก็ไม่กล้าส่งเสียงร้องอีกต่อไป

          ส่วนอีกา  เมื่อเห็นอย่างนั้น  มันก็ได้ใจทำกร่างส่งเสียงกากาอยู่เรื่อยดังลั่นไปทั่ว

SmartMathstutor Kik ผู้แต่ง (สงวนลิขสิทธิ์)

No comments:

Post a Comment