เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

C.รู้ไว้มีสุข - บทความสุขภาพ และ เรื่องจิปาถะ

"รู้ไว้มีสุข" กับ สุขภาพที่ควรรู้ 
เพราะความไม่มีโรคทั้งกายและใจ นั้นเป็นลาภอันประเสริฐ
"พระธรรมที่ควรรู้" 
มรดกอันมีค่าที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ ควรศีกษา เพราะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
"บ้านธัมมะ" โปรดคลิก --> www.DhammaHome.com

รูปสังเวชนียสถาน 4 ปี 2552 (ไปมาแค่ 3 ที่, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา, ปรินิพพาน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญความรู้ เรื่อง สุขภาพ
รู้ไว้มีสุข (กิ๊ก, SmartMathsTutor)
          สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและใจ อ่านไว้ย่อมดีเสมอ เพราะไม่ว่าสุขภาพกายหรือใจ ก็เป็นตัวเราทั้งนั้น

รู้ไว้ไกลป่วย, รู้ไว้ไกลเดี้ยง, รู้ไว้ไม่โง่.....แน่
          สาระน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ที่เพื่อนๆอาจไม่ระวังจนเกิดความเจ็บป่วยได้ รู้ไว้...ให้ห่างไกลโรคภัยจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เดี้ยงมาก่อน เช่น ตัวผม และถึงแม้ว่า..... ผมไม่ได้มีพื้นฐานทางการแพทย์มาก่อนก็จริง แต่เผอิญมีเหตุให้ต้องทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้มีความรู้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะผมป่วยด้วยโรคเหล่านี้มานานเมื่อป่วยเป็นกรดไหลย้อนครั้งที่สาม 
(ต.ค. 2558)
จากกินแล้วนอน  ทำให้มีอาการฉี่บ่อย และ ร้อนใน  
ซึ่งร้อนในเกิดจากท้องผูก  และ ท้องผูกเกิดจากกรดไหลย้อน

2.0 รู้ไว้มีสุข - ปวดกล้ามเนื้อ

4.0 อาหารเป็นยา - รักษาโรคทางกายและใจ5.0 รู้ไว้ดูดี - ผิวพรรณ ความงาม เครื่องสำอาง6.0 รู้ไว้มีสุข - จิปาถะสุขภาพ
B. คำคมเตือนใจ  ให้รักษาสุขภาพ

B.1 ออกกำลังกายตอนไหนดี...!
B.2 ไร
B.3 มาก 
B.4 ไร
ก. รวม YouTube, แนะนำลิงก์ข้อมูลสุขภาพ (Link) ฯลฯ
(แยกตามโรค)

A.1 ปวดกล้ามเนื้อ - หนังสือ เรียนรู้สู้กระดูกเสื่อม ........ เรียนรู้ + รักษา และ ป้องกันเชิงรุก
A.2 ไร
A.3 มาก 
A.4 ไร
เขียนโดยกิ๊ก (รู้ไว้มีสุข, SmartMathsTutor)

No comments:

Post a Comment