เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

D.อยากเป็นนักเขียน - วิธีพัฒนาทักษะทางภาษา

"พระธรรมที่ควรรู้" 
มรดกอันมีค่าที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ ควรศีกษา เพราะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 
"บ้านธัมมะ" โปรดคลิก --> www.DhammaHome.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีพัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนางานเขียน
รวมทั้งผลงานเขียน, นิยาย, เรื่องสั้น ฯลฯ
โดยกิ๊ก
(
SmartMathsTutor)

          วิธีพัฒนาการเขียน : รวมวิธีพัฒนางานเขียนนิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ โดย พี่กิ๊ก - SmartMathsTutor เรามาดูกันว่า ถ้าเวลาว่างของนักคณิตศาสตร์ คือ การเขียนนิยาย...เรามาดูกันว่า นักคณิตศาสตร์เขียนนิยาย.....จะเป็นอย่างไร
อ่านมากๆ.....ได้ประโยชน์อย่างไร

ทักษะการเขียน.....สำคัญอย่างไร
          ฟัง พูด อ่าน เขียน


ผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นคำพูดได้ คือ นักเขียน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ 
1.0 บทความน่าอ่าน2.0 อยากเป็นนักเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน
วิธีพัฒนางานเขียน

2.1 รวมหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เพราะนักเขียนที่ดี ควรมีความรู้ทางภาษา, เข้าใจคำ ที่มาของคำ วิธีสร้างคำ ไวยากรณ์ รูปแบบประโยค วิธีเรียบเรียงประโยค วิธีสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นฐาน (Concept) ที่ควรรู้ (Concept - Beginner)

2.2 รวมหนังสือพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และ การเขียนอย่างสร้างสรรค์,  รู้เทคนิควิธีเขียนให้โดนใจผู้อ่านด้วยวิธีเล่าเรื่องที่หลากหลาย ฯลฯ เพื่อเป็นนักเขียนคุณภาพ (Concept - Advance)

2.3 แนะนำหนังสือที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีขึ้น (Practice)
2.4 แนะนำ...นวนิยายแปล...ที่ชอบ ช่วยพัฒนางานเขียนนวนิยาย (Practice....นวนิยายแปล)

2.5 แนะนำ...หนังสือการเขียนบทความ
-------------------------------------------------------------

2.6 บันทึกทฤษฎีภาษาไทยที่ควรรู้ เพื่องานเขียนคุณภาพ

3.0 เรื่องสั้นของกิ๊ก

3.1 เรื่องสั้น เรื่องแรกของกิ๊ก : เรื่องตลกในวันวาเลนไทน์
3.2 นิทานเรื่อง นกกางเขนกับอีกา
3.3 เรื่องสั้น 18+ เรื่องสวนหย่อมเล็กๆ
3.4 เรื่องสั้น สุดที่รักษ์, พี่ใจ, หมอฟันตัวอุบาศ์ก (ห่วย)
3.5 เรื่องสั้น ปริศนาเพื่อนคิ้ม, ผู้สุนัขหมอผู้จริงใจ ใจจริง กับ จิ้งจอกหมอจอมเจ้าเล่ห์ ละโมบ
3.6 เรื่องสั้น นักถามสาวคนนั้น
3.7 เรื่องสั้น มุกเอ๋ยมุก
3.8 เรื่องสั้น เกือบเป็นเพื่อนหญิง
3.9 เรื่องสั้น เกือบเป็นเพื่อนชาย
3.10 เรื่องสั้น ยุ้ยกับต้อม
3.11 เรื่องสั้น พบพาน้องภา


4.0 เรื่องสั้น 18+

5.0 อารมณ์ศิลป์

6.0 รวมคำคม ข้อคิด กำลังใจ

6.1 พระจันทร์ และ กำลังใจ
6.2 ของแต่งบ้านที่คุณลืม

กิ๊กเขียน (SmartMathsTutor kik, SmartMathsWriter)

No comments:

Post a Comment