เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

1.ประวัติติวเตอร์ (Tutor Kik's Profile), ติว GMAT ผู้บริหาร, คณิตศาสตร์ GRE คณิตคิดเลขเร็ว

Update 10/11/2557
ประวัติ กิ๊ก - SmartMathsTutor
          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science, 3.27)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เนื่องจากสมัยเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  เพื่อนร่วมชั้นหลายคนเรียนไม่เข้าใจ  กิ๊กจึงต้องช่วยติวเพื่อนๆในหลายๆวิชา  จากการติวนั้นทำให้กิ๊กรู้จักการสอนและรักงานสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

          ด้วยความสนใจในคณิตศาสตร์ ประกอบกับปัญหาสุขภาพ และ ความเครียดจากการทำงานอย่างรีบเร่ง  จึงต้องลาออกจากงานประจำ  เมื่อมีเวลาคิดทบทวน  จึงหันมาสนใจงานสอนหนังสือที่ชอบ  และเริ่มติวคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมต้น – ปลาย, คอร์สสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และ สอบเข้าปริญญาตรี ตั้งแต่ปลายปี 2550 เป็นต้นมา  ซึ่งช่วยให้น้องๆเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น มีวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาโจทย์ที่ดีขึ้น  สามารถทำโจทย์ข้อสอบ และ อ่านหนังสือทบทวนต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้  ผลการเรียนก็ดีขึ้น  และ สอบเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ

         จนเมื่อปลายปี 2551 มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องไบร์ท (ผู้ชาย) ได้โทรติดต่อให้มาติวข้อสอบเลข GMAT (Quantitative GMAT) เพื่อเรียนต่อปริญญาโท MBA ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  หลังจากติดตามข้อมูลวิธีสอน และ ผลงานการสอนน้องๆชั้นมัธยมบนเว็บไซต์กิ๊ก  ตอนแรกกิ๊กปฏิเสธ เพราะ ตัวกิ๊กเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ และ ยังไม่เคยเห็นข้อสอบ GMAT มาก่อน  แต่น้องไบร์ทบอกว่ากิ๊กสอนได้  ช่วงแรกน้องไบร์ทจึงแปลโจทย์ให้ฟัง เมื่อได้สอนข้อสอบ GMAT แล้ว  กิ๊กพบว่า  ข้อสอบเป็นแนวคิดวิเคราะห์  เชาวน์คณิตคิดเลขเร็ว  ไม่สามารถจำวิธีคิดไปสอบได้  ตัวโจทย์มีความหลากหลาย  ต้องเข้าใจขั้นสูง  มีมุมมองรอบด้าน และ ตีโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย  ทำให้กิ๊กชอบโจทย์ข้อสอบนี้มาก เพราะนอกจากข้อสอบจะไม่กำกวมแล้ว  ยังออกแบบมาเพื่อให้สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี  บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีที่เร็วที่สุด ซึ่งต้องมีจินตนาการ การตีโจทย์เป็นภาพ  การออกแบบวิธีแก้ปัญหา และ คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนี้ กิ๊กชอบสอนข้อสอบแนว GMAT นี้มากกว่า เพราะ เป็นโจทย์ฝึกคิดเช่นเดียวกับเกมฝึกสมอง หรือ แบบทดสอบ I.Q. และที่สำคัญ  ช่วยพัฒนาวิธีเรียนรู้ให้ผู้เรียนจดจำสูตร รวมทั้งตัวเลขอย่างเป็น Mind Map  จนไปถึงสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  มีตรรกะ จินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้

          แนวการสอนของกิ๊ก เน้นพัฒนาวิธีเรียนรู้ แก้จุดอ่อน พร้อมเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และเสริมเทคนิควิธีคิดลัดให้กับผู้เรียน  ไม่เพียงแต่ผู้ที่ตีโจทย์ไม่ได้  แต่รวมไปถึงผู้ที่คิดช้า  ตอบผิด เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น  ซึ่งวิธีนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องขยัน  พัฒนาตัวเอง  อ่านหนังสือ  ทำแบบฝึกหัด  และถ้าหากยังไม่เข้าใจ  ทำโจทย์บางข้อไม่ได้  ก็ควรซักถาม-พูดคุยในสิ่งที่ตนเองยังไม่เข้าใจทันที

          ผลลัพธ์ที่ได้  คือ จากคะแนนสอบ Quantitative GMAT ของน้องไบร์ทเดิมอยู่ที่  29 คะแนน (เต็ม 60 คะแนน) ก็เพิ่มเป็น 42 คะแนน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่ม (Percentage Increase) 44.83%  จึงทำให้กิ๊กมั่นใจในการสอนข้อสอบเชาวน์คณิตแนว GMAT, GRE และ รับสอนคอร์สสอบเข้าปริญญาโท-เอก คณิตศาสตร์ GMAT, GRE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปัจจุบันยังสอนอะไรอีก

          เมื่อปลายปี 2554 ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse) ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ได้โทรติดต่อมา  เพื่อให้กิ๊กสอนคณิตศาสตร์ให้กับพนักงานในองค์กร  โดยเจอข้อมูลกิ๊กบนเว็บไซต์ และ สนใจวิธีสอนของกิ๊กที่สอนวิธีคิดให้กับผู้เรียน  หลังจากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา และ พิจารณาการสอนของกิ๊กแล้ว  กิ๊กก็เริ่มงานสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรประจำทุกปีให้กับพนักงานบริษัท Tesco Lotus  ตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา

อาจารย์พิเศษสอนประจำบริษัท
     1. สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับพนักงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ที่ Tesco Academy สำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 1


               2555 – 2556
              
1.1 Course คณิตศาสตร์เพิ่มศักยภาพความถนัดทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางธุรกิจ แนวข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ สอนให้กับพนักงานเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ
                   
26 / April / 2012 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ
10 คน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 37 คน
                   
11 / June / 2013 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ 20 - 25 คน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 93 คน

              
1.2 Course - Become brilliant at number in Numerical Aptitude (Numerical Reasoning Test, Data Interpretation Test) ซึ่งเป็นข้อสอบคณิตคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แนวคณิตคิดเลขเร็ว และ เชาวน์คณิต  เป็นข้อสอบที่ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดเวลาทำข้อสอบไม่เกินข้อละ 1 นาที สอนให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ (Manager)
                   
26 / January / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวน 1 กลุ่ม รวม 8
คน
                   
22 / November / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 10 คน จำนวน 2 กลุ่ม รวม 16
คน
                   
03 / July / 2013 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 15 คน จำนวน 5 กลุ่ม รวม 71
คน
              
1.3 นอกจาก Course ดังกล่าว ยังสอนพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) เป็นรายบุคคลด้วย

          สำหรับบริษัทที่สนใจพัฒนาบุคลากรในด้านความสามารถทางการคำนวณ  การให้เหตุผลทางตัวเลข (Numerical Reasoning)  ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และ การตีความข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หรือ แบบทดสอบ I.Q.,  เกมปริศนา, ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กร สามารถพูดคุยหลักสูตร  แนวทางการสอน และ เนื้อหาที่ใช้สอนก่อนได้.....ด้วยความยินดีครับ