เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

A.บทเรียนคณิตศาสตร์สำหรับทุกคน (ประถม, มัธยม, GMAT จนถึง คนทำงาน)

"พระธรรมที่ควรรู้" 
มรดกอันมีค่าที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ ควรศีกษา เพราะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 
"บ้านธัมมะ" โปรดคลิก --> www.DhammaHome.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------            เทคนิคต่างๆในคณิตศาสตร์จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเหมือนนักร้องที่ฝึกร้องเพลงทุกวัน หรือ นักว่ายน้ำที่เริ่มว่ายน้ำตั้งแต่เด็กและซ้อมว่ายน้ำทุกวัน  วิธีคิดเลขก็เช่นกัน  เป็นทักษะที่ต้องบ่มเพาะและฝึกฝนให้ชำนาญเหมือนทักษะอื่นๆ   ขณะที่น้องทำการบ้าน หรือ ทำโจทย์ GMAT - GRE   ควรฝึกคิดให้ได้หลากหลายวิธี   ทำให้น้องมีหัวด้านตัวเลข  มีเชาวน์ทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น    เพราะเทคนิคเหล่านี้จะเป็นจุดเสริมช่วยให้น้องทำข้อสอบ GMAT - GRE ได้เร็ว และ ถูกต้อง  เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้สมความตั้งใจ 

สารบัญ 

SmartMathsTutor - บทเรียนคณิตศาสตร์

ความเข้าใจคณิตศาสตร์เชิงลึก มีจินตนาการ เข้าใจเหมือนเจ้าของทฤษฏี ฯลฯ

แผนที่เว็บบล็อก...คลิกเพื่ออ่านแต่ละบทความ
$2.0 เรื่องควรรู้จากประสบการณ์ติว เขียนขึ้นจากใจ -$
$เขียนโดยพี่กิ๊ก -$

2.1 สำหรับเตรียมสอบ GMAT, GRE
2.1.1 อ่านอะไร...ช่วยคะแนน Verbal ให้สูงขึ้น ...ไม่อ่านเสียดายมาก 
2.1.2 Get 700+, 99% แนะนำหนังสืออ่านสอบ GMAT .....ไม่อ่านเสียดายมาก
2.1.3 Get Full Scores, 100% แนะนำ Quantitative GMAT โจทย์ Very Hard (Level 10+)...ไม่อ่านเสียดายมาก
2.1.4 ปกติ....ขยันเช่นไร จึงได้คะแนนเกิน 700
2.1.5 Quantitative 99% นั้นไม่ยาก ถ้าอ่านอย่างคนสำเร็จ
2.1.6 ผู้ชาย & ผู้หญิง...อ่อน GMAT ตรงเรื่องไหนกันบ้าง.....วิเคราะห์พร้อมแก้จุดอ่อน
2.1.7 3 เรื่องยาก ถ้าทำได้คะแนนเกิน 650


$3.0 บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกคน -$
$เขียนโดยพี่กิ๊ก -$3.1 ตัวเลข และ สูตร GMAT ที่ต้องท่อง
*จะสอบ GMAT ต้องฝึกทำ*
3.1.1 คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ เพื่อทำโจทย์ GMAT, GRE (กำลังแก้ไข)

3.2 คณิตคิดเลขเร็ว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 วิธีแยกตัวประกอบโดยละเอียด
3.3.1 วิธีคูณผลบวกเช่น (2 + 3) * (4 + 5) = ???
3.3.2 สูตรพหุนามที่ต้องจดจำทั้งหมด 7 สูตร (GMAT, GRE)
3.3.3 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับ Real Concept - Basic - 1
3.3.4 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับ Real Concept - Basic - 2
3.3.5 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับ Real Concept - Basic - 3
3.3.6 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Medium - 1
3.3.7 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Medium - 2
3.3.8 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Medium - 3
3.3.9 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Advance - 1
3.3.10 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Advance - 2
3.3.11 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Advance - 3
3.3.12 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Advance - 4 (End)
3.3.13 วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสองฉบับสูตร -b+-b^2-4ac/2a โดยละเอียด
3.3.14 แบบฝึกหัดลับสมอง สมการกำลังสอง พร้อมเฉลย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 ค่าสัมบรูณ์ (Absolute Value)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (G.C.D, L.C.M.) 
3.5.1 วิธีหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (G.C.D. และ L.C.M.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6 ระบบสมการ (Equations)
3.6.2 วิธีแก้สมการเชิงเส้นสองสมการ สองตัวแปร, Solving Two Linear Equations with Two Unknowns
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 คิดแบบสัดส่วน (Proportional Thinking)
3.7.2 บัญญัติไตรยางศ์ แบบแปรผันตรง และ ผกผัน
3.7.3 Percentage Change, เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง คิดอย่างไร
3.7.4 สูตรดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8 ร้อยละ, เปอร์เซนต์ และ จำนวนเท่า (Percent & Time)
3.8.1 บั
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.9 ขาย เท่ากับ ทุน บวก กำไร (Sale = Cost + Profit)
3.9.1 บั
3.9.2 บั

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10 เซต 2 มิติ และ 3 มิติ (SET 2 & 3 Dimensions)
3.10.1 บั
3.10.2 บั

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11 เลขยกกำลัง & Logarithm
3.11.2 สูตร Logarithmic Functions (9 สูตร) และ ความเข้าใจเชิงลึก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.12 ฟังก์ชัน (Function - GMAT)
3.12.1 สู
3.12.2 สูตรหาผลรวมของเลขเรียงต่อกัน Consecutive Integer : สูตร GMAT (บางคนไม่รู้)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.13 จำนวนวิธี (Counting Methods)
3.13.1 Concept Counting Methods
3.13.2 Permutation & Combination
3.13.2 Permutation & Combination
3.13.4 ตัวอย่างโจทย์ วิธีจัดกลุ่ม Combination (ต้องเปิดอ่าน ... ทำให้เข้าใจเป็นภาพ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.14 เรื่องงาน (Work Problem)
3.14.2 เรื่องงาน แบบ 2 คน หน้า 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


$A. แนะนำหนังสือเตรียมสอบ -$ 
A.3 วิธี