เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

เรื่องงาน Work Problem แบบ 2 คน page 1

3.14.1


ที่มาของสูตร  เรื่องงาน  (Work Problem)

ใช้โจทย์อธิบายให้เข้าใจที่มาของสูตร เรื่องงาน
บ้านหลังหนึ่งมี  4  ห้อง มีพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ในนั้น คนพี่ชื่อ A และ คนน้องชื่อ B
               A  ใช้เวลา  2  ชั่วโมง  ถูบ้านเสร็จ
               B  ใช้เวลา  4  ชั่วโมง  ถูบ้านเสร็จ
ถ้าทั้งสองคนช่วยกันถูบ้านให้เสร็จ  จะใช้เวลากี่ชั่วโมง
วิธีคิด
          เรื่องงาน  ที่จริงเป็นเรื่องเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยทำหน่วยเวลาให้เท่ากันก่อน แล้วค่อยคำนวณ
          จะอธิบายเป็นภาพให้เข้าใจที่มาของสูตร
สมมุติ  วงกลม คือ บ้านมี  4  ห้อง

ขั้นแรก ทำหน่วยเวลาให้เป็น  1  ชั่วโมงเท่ากันทั้ง A และ B
                    A ใช้เวลา  2  ชั่วโมง  ถูบ้านเสร็จ  1  หลัง
                    แสดงว่า     A  ใช้เวลา  1  ชั่วโมง  ถูบ้านเสร็จ หลัง


ดูรูปตามนะครับ


                    B ใช้เวลา  4  ชั่วโมง  ถูบ้านเสร็จ  1  หลัง
                    แสดงว่า     B  ใช้เวลา  1  ชั่วโมง  ถูบ้านเสร็จหลัง


ดูรูปตามนะครับ


ถ้า A และ B ช่วยกันถูบ้าน  ใน  1  ชั่วโมง......จะได้ตามภาพนี้ใช่ไหมครับ 

          ซึ่งคือ  ใน  1 ชั่วโมง  ทั้งสองคนถูบ้านได้หลัง


          นั่นคือ  A + B   ถูบ้าน  1  หลัง  จะใช้เวลา  1  ชั่วโมง  20  นาที
          จะเห็นได้ว่า  วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กับ วิธีใช้สูตรได้คำตอบเหมือนกัน  และ  สูตรเรื่องงาน  มีที่มาจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยทำหน่วยให้เท่ากันก่อนคำนวณนั่นเอง


------------------------------------------------
ตัวอย่างที่ 1

------------------------------------------------
ตัวอย่างที่  2


------------------------------------------------
ตัวอย่างที่  3 ==> คลิก

No comments:

Post a Comment