เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

ติว GMAT (ETS), GRE, รับติวเลขgmat CU-BEST, SMART-II ติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท MBA, ติวคณิตศาสตร์คิดเร็ว - เชาวน์คณิต เพื่อเรียนต่อ USA, จุฬ่า, นิด้า, ABAC :: สอนส่วนตัว หรือ เป็นกลุ่มย่อย "เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้" เน้น(ความคิดสร้างสรรในการ)มองปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรร(ตรงประเด็น)

 LAST Update
THURSDAY  วันพฤหัสบดีที่ 15 / november พฤศจิกายน / 2555 (2012)

เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้ 

(ที่มา : สสส) 

 SMARTMATHSTUTOR

พี่กิ๊ก

ติวเตอร์ GMAT, GRE (Quantitative Part)

เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิธีคิดของพี่ ไม่ว่าโจทย์จะมาในลักษณะใด ทริกนี้ก็ยังใช้ได้เสมอ เพราะว่า พี่ทำโจทย์มามาก (พี่ชอบเรียนเลข และโจทย์ GMAT เป็นโจทย์เชาวน์คณิต ฝึกสมองได้เป็นอย่างเยี่ยมยอด) และสรุปมาเป็น concept การแก้ปัญหาให้ ทำให้น้องประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบ

แต่ก็ควรจะมีเวลาให้กับการอ่านเตรียมสอบไม่ต่ำกว่า 2 เดือน

และ

จากประสบการณ์ การสอน ปัญหาสำหรับน้องมี 2 ข้อ

คือ 1. ต้องเข้าใจทุกคำพูดที่สอน เพราะไม่ได้สอนให้เข้าใจแบบจำ ถ้าไม่เข้าใจ คิดเป็นภาพไม่ได้ให้บอกทันที

และ 2. ต้องให้เวลา ขยัน+ทบทวนตามแนวที่สอนอย่างยิ่งยวด ถ้าอ่านตามแนวที่สอน ทบทวนและฝึกอย่างเต็มที่ น้องก็จะหลุดจากความเข้าใจแบบจำ ไปสู่โลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

แต่มันต้องใช้เวลาจริงๆนะครับ

รู้ไหมครับว่า คนที่สอบ GMAT ได้ 600+ ด้วยตนเองโดยไม่ได้ติว แทบจะกล่าวได้ว่า ทุกคน....อ่าน GMAT วันละ 12 ชั่วโมง  

ที่พี่เขียนบอกไว้ที่หน้าเว็บ ก็เพื่อให้น้องเข้าใจแนวการสอนของกิ๊ก ขอบคุณครับ

กิ๊กรับติว Quantitative GMAT, โจทย์คณิตศาสตร์, เชาวน์คณิต, ข้อสอบพัฒนา I.Q. ทุกประเภท

ไม่รับติว Finances, Statistics, Economics เนื่องจากสอนให้ไม่ได้ครับ

ไม่รับติวเดี่ยว CU-BEST, SMART-II  อยากให้น้องมาเรียนเป็นกลุ่ม

=====================================================

เดิม กิ๊ก เป็นติวเตอร์อิสระบนเว็บ รับสอนเด็ก ม.ต้น - ปลาย ได้เพียงปีเดียว

แต่ปลายปี 50 น้องไบร์ท ก็ได้โทรมาหากิ๊ก

แล้วบอกว่า  พี่ช่วยสอนเลขให้ผมหน่อย เป็นข้อสอบสอบเข้าปริญญาโท GMAT

พี่จะสอนได้หรือ พี่ไม่เคยเห็นโจทย์ข้อสอบเลย 

ผมว่า พี่สอนได้  ผมดูเว็บพี่มานาน และอ่านใน comment ของน้อง ม. ปลาย แล้ว  ผมว่าพี่สอนได้

สุดท้ายแล้ว กิ๊กก็สอนให้น้อง ไบร์ท สอบ GMAT  เดิมได้คะแนน  29/60 (400/800)

หลังจากที่เรียนกับกิ๊กได้ 42/60

ซึ่งได้คะแนนรวม GMAT 610/800 คะแนนครับ

ให้ดู Percentage Increase ครับ

ปัจจุบันนี้ น้องไบร์ท เรียนจบปริญญาโท และ ได้ทำงานตามที่ตนต้องการแล้วครับ

ขอบคุณครับ 

comment ต่างๆ ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=5&gblog=1

========================================================

SmartMathsTutor ชื่อเล่น .กิ๊ก. Kik ===> Concept การสอน คือ สอนวิธีคิดแก้ปัญหาโจทย์ ซึ่งวิธีคิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ (Type of thinking) เช่น Forward Thinking, Backward Thinking, Logic Common sense, Proof Pattern etc.

จากประสบการณ์สอน พี่พบว่า น้องที่มาเรียนส่วนใหญ่เคยสอบ GMAT มาก่อนแล้ว ==> คะแนนของแต่ละคนที่มาเรียนนั้นแตกต่างกันครับ แตกต่างกันที่วิธีคิด แม้กระทั้งข้อง่ายๆ ไม่ซับซ้อนวิธีิคิดก็ยังช้า---เร็วแตกต่างกันจนน่าตกใจ

และพี่พบว่า คนที่เข้าใจ math concept (เนื้อหา) อย่างลึกซึ้ง  เขาจะทำข้อสอบ GMAT กับโปรแกรมได้คะแนนสูงเกิน 550 คะแนนกันอยู่แล้ว บางคนทำโจทย์แค่เล่มเดี่ยวก็ได้เกิน 600 ครับ  บางคนทำโจทย์เล่มเดียว ก็ได้ 780/800 ครับ

ดังนั้นขอให้น้องอ่าน math concept หลายๆรอบ เพราะวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาอยู่ในนั้นทั้งหมดครับ

แต่ปัญหาก็คือ น้องไม่รู้วิธีเรียนรู้จนมีองค์ความรู้เป็นของตนเอง (ตกผลึกทางความคิดของตนเองได้)  ยังไม่รู้ว่า ตัวเองอ่านหนังสือแล้วเข้าใจจริงๆ หรือ เพียงจำได้แล้วคิดว่าตนเองเข้าใจ  

ทำให้น้องไม่สามารถมองภาพรวมของปัญหา และเลือกใช้เครื่องมือ(วิธีิคิด)ในการแก้ปัญหาได้

========================================================

ผลงานล่าสุด (2554) น้องแก้วไม่ได้เรียนเลข ม.ปลาย ปริญญาตรี เรียนคณะนิเทศ และเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย  เรียนกับพี่ 33 ชั่วโมง ก็สอบได้ GMAT Quantitative ครั้งแรกได้ 44/60  คะแนนก็โอเคที่จะไปเรียนที่อเมริกาได้

========================================================

น้องที่เรียนส่วนใหญ่บอกกิ๊กว่า  Please Teach me about CONCEPT

ถ้าคิดธรรมดามันช้า ต้องมีกึ๋นด้วย

น้องส่วนใหญ่ที่มาเรียน บางคนต้องการเรียนต่อปริญญาเอก บางคนเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องการเก่ง  เมื่อเขามีความเข้าใจและเก่งขึ้น เขาบอกว่า เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องขยันอ่านหนังสือ ทบทวน และพยายามจนประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ต้องกราบขอโทษน้องๆที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในข้อสอบภาษาไทย คือกิ๊ก......จะขอรับสอน เฉพาะในส่วนของข้อสอบโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษ ของ GMAT (Quantitative) และ GRE และ

ข้อสอบเลขอื่นๆทุกประเภทแนวคิดเร็ว เชาวน์คณิตที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ  

(ข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II ช่วงนี้ยังไม่รับสอนครับ)

คุณภาพผู้สอน

111111111111111111111111 ธันวาคม 2554 มีพี่คนหนึ่งครับ ต้องการเรียนต่อปริญญาเอก เธอทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 48/60 กับ 44/60 เธอนำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 26 ข้อ จากโจทย์ 2 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 2 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เธอได้ทั้ัง 2 ข้อครับ 222222222222222222222222 วันที่ 9 มีนาคม 2555 มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง เขาทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 530 ครับ เขานำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 16 ข้อ จากโจทย์ 1 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 3 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เขาได้ทั้ัง 3 ข้อครับ

========================================================

น้องๆที่สงสัยโจทย์ GMAT, GRE ข้อไหน

สามารถโทรมาถามโจทย์ข้อที่สงสัยได้ และ / หรือ นัดติวได้ครับ

========================================================

ตอนนี้กิ๊กกำลังเขียนบทความขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนของกิ๊กเอง กิ๊ก พบว่าน้อ

งๆ่อ่อนในเรื่องไหนบ้าง ---> รอสักนิดนะครับ

บทความที่จะเขียน กิ๊กตั้งใจว่า จะให้เป็นบทความที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ในด้าน GMAT GRE และข้อสอบคิดเร็วทุกประเภท  มีแนวทางในการอ่านหนังสือที่ถูกต้องครับ

ที่ย่าน จุฬา สามย่าน สีลม พารากอน สยามครับ หรือสถานที่ที่ BTS , MRT ผ่านครับ สำหรับติวข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II อยากจะแนะนำให้มาติวเป็นคู่ครับ (ค่าติวเดี่ยวมันแพงนิดหนึ่งครับ) เพราะพี่ไม่มีเวลาจัดกลุ่ม ส่วน GMAT, GRE ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Go-inter) ถ้าน้องมีพื้นฐานการคิดที่ดี น้องเรียนเข้าใจ อย่างไง ก็ได้คะแนนมากกว่า 50/60 อยู่แล้วครับ ตัวอย่างเช่น น้องผู้ชายคนหนึ่งเรียนทั้งหมดเพียง 18 ชม. เรียนได้ 450 กว่าข้อ จากประสบการณ์สอน ถ้าน้องเป็นคนหัวดี พี่บอก concept การคิดไป ใน 1 ชม.ก็ติวได้ 20 - 30 ข้อครับ แต่ถ้าน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเลขค่อนข้างอ่อนมากๆๆๆๆ ใน 1 ชม. ก็ติวได้ 6 - 11 ข้อครับ ประสบการณ์สอนคร่าวๆ ติวเข้า IMBA ธรรมศาสตร์ Inter ปลายปี 52 (เพิ่งเริ่มสอน)   // พี่เริ่มสอน GMAT กับติว สอบเข้าปริญญาโทจริงๆ เมื่อปลายปี 51 ครับ

========================================================

มีน้องๆมาเรียน 5 คน สอบเข้า IMBA ธรรมศาสตร์  Inter ได้ทุกคนครับ พี่ปวดข้อมือจากการทำเว็บมาก แต่ยังว่างติวให้แก่น้องๆทุกๆคนเสมอ ต้องการคำปรึกษาอะไร หรือติดต่อเรื่องติว ติวคณิตศาสตร์ GMAT GRE CU-BEST, SMART-II และ อื่นๆๆ รบกวนโทรติดต่อทางมือถือนะครับ  ถ้าไม่ได้รับจะโทรกลับครับ

========================================================

CONCEPT การสอน เน้นวิเคราะห์ปัญหา+ออกแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการทำข้อสอบได้ทันเวลา ถูกต้องและรวดเร็ว  """ เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด """ เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)

========================================================

My FACEBOOK ==> http://www.facebook.com/smartmathstutor    แอดมาได้  แต่ไม่ค่อยได้เข้าเลยครับ

========================================================

ผลงานการติว ดูจาก คำ-ติ-ขม  ติว GMAT ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&group=5 

========================================================

ผลงานปี 51 เริ่มสอน

1. ลูกศิษย์คนแรกก็ได้คะแนนจาก 29/60 กลายเป็น 42/60 ซึ่งทำให้ได้คะแนน GMAT 610 คะแนน  (ให้ดูที่ เปอร์เซนต์ Increase นะครับ) ผลงานปี 52 1. น้องปอนด์ ได้ Q 48/60 ในการสอบครั้งแรกครั้งเดียว ซึ่งก่อนสอบน้องเขาเอาข้อที่ทำไม่ได้ อ่านเฉลยไม่เข้าใจมาถาม เพียง 5 ชม.เองคับ ปัจจุบัน 19/12/52   กำลังสอนให้กับ น้องๆคนหนึ่งที่ 1. น้องผู้ ช ได้คะแนน GMAT 650  เมื่อ 3 - 4 ปีก่อน แต่ต้องการได้คะแนนมากกว่า 700  (พี่กลับพบว่า ความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก และtrick บางข้อ ที่ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น --- ยังไม่ทราบ) 2. น้องผู้ ญ เคยสอบได้ Quantitative 45 คะแนนจาก 60 คะแนน มาติวเพื่อต้องการเพิ่มคะแนน 3. น้องผู้ ญ เคยทำกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม GMAT ที่ส่งมาที่บ้าน ได้คะแนน 590 คะแนน  ก็มาติว เพื่อปิดจุดอ่อนข้อที่ทำไม่ได้ (เดี๋ยวน้องเขาก็จะไปสอบแล้ว)   ////มาให้พี่อธิบาย เฉพาะ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อน   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้)//// ซึ่งพี่พบ  ทำโจทย์ ประเภท  Logic กลางอากาศ, Counting Method , Geometry (โจทย์เหล่านี้  พอเป็น Data Suff ทำกันไม่ได้เลย) สงสัยกันมาก ทำกันไม่ค่อยได้

========================================================

CONCEPT การสอน เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด --สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้-- .เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้. ------------------------------------------------ แนวทางการสอนหลัก Concept การสอน 1. สอนให้ผู้เรียน คิดแบบ common sense ได้ 2. สอนให้บริหารข้อมูลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ 3. สอนให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 4. สอนให้ผู้เรียนออกแบบการแก้ปัญหาเป็น 5. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา 6. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ 7. สอนให้ผผู้เรียนคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน 8. สอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงคณืตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)

========================================================

รูปแบบการสอน  ผู้เรียนสั่งได้เลยครับ พี่จะเน้นให้ concept และ trick ในการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อความรวดเร็วในการทำข้อสอบ หน้าที่ของผู้เรียน คือ จำ Concept การแก้ปัญหาและมีจินตนาการ ประยุกต์ใช้ให้ได้ ไม่กำหนดเวลาเรียน เพราะแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากัน พื้นฐานดี 15 ชม.ก็พอแล้วครับ หรืออาจจะมาให้พี่อธิบาย เฉพาะ เนื้อหาบทเรียน และ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อนก็ได้ครับ   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้) แต่ต้อง มีโจทย์ข้อที่สงสัย มาให้พี่ 1 ชุด ด้วยนะครับ   เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหมุนหนังสือกันไป หมุนหนังสือกันมา  (เสียเวลามาก ทำให้ความคิดไม่ลื่นไหล) website ==> http://SmartMathsTutor.Bloggang.com
หลังจากอ่าน Blog นี้จบแล้ว ช่วยเข้าไปอ่านเนื้อหาคณิตศาสตร์
สำหรับข้อสอบ GMAT GRE CU-BEST, Smart-II ที่พี่ทำไว้ ที่  http://SmartMathsTutor.bloggang.com ------------------------ พี่เป็นคนง่ายๆ (แต่ทำงานเน้นคุณภาพ) โทรมาสอบถามการติวได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจนะ หรือจะถามโจทย์ข้อสอบที่สงสัยก็ได้นะ
โปรดติดตามเว็บนี้โดยตลอด จะ update เรื่อยๆ
ติวเข้มคณิตศาสตร์
สอบเข้าปริญญาโท MBA
GMAT (ETS), GRE, CU-BEST ฯลฯ
เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้
ข่าวด่วน สำหรับติวกลุ่มย่อย เข้า ป.โท เมืองไทย
คลิก
สำหรับน้องที่ต้องการติว GMAT, GRE CU-BEST, SMART-II กลุ่มย่อย ช่วยอีเมล์มารู้จักกันก่อนครับ SmartMathsTutor@hotmail.com
พี่สอนไม่เกินวิชาละ 3 คน พี่กะเปิดติวเดือน ม.ค. 53 ครับ ----------
ผลงาน คำติ ชม http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=6&gblog=1
ลองดู เทคนิคลัดต่างๆ ที่ http://SmartMathsTutor.bloggang.com
จากประสบการณ์การสอน พี่พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิด ต้องมีการพูดคุย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา และดูทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (Logic) ของน้องๆแต่ละคน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Concept การสอน เน้นความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก
การตีโจทย์เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน และเน้นการออกแบบปัญหาให้เป็น เพื่อแก้ปัญหาในหลายรูปแบบ (Pattern) ได้ เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด -----------------------------------
พี่สอนแบบนักคณิตศาสตร์ คือ เน้นใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ (ตีโจทย์) แก้ปัญหา โดยจะตีโจทย์ --เชื่องโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน -- และเน้น Logic ในการคิด เพื่อให้ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยแก้โจทย์ปัญหาได้เร็วขึ้น
(กล่าวคือ ไม่เน้นการเอาตัวเลือก (Choice) มาแทนค่าในโจทย์ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สอนเลยทีเดียวนะครับ)
-----------------------------------
สำหรับ Go-Inter
ติว GMAT Go-Inter (สอนส่วนตัวหรือ 2 คน) ติว GMAT เรียนต่อเมืองนอก ติว GMAT ศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้โทรมานัดเวลาติวได้เลย
พี่กิ๊ก
สำหรับ GMAT Go-inter น้องจะมาเรียนส่วนไหนก็ได้ครับ
ใน 3 ส่วนของการสอนของพี่นี้
การสอนของพี่ ส่วนที่ 1. พี่จะอธิบายเนื้อหา ==> อยากให้อ่านเองมากกว่า (ประหยัดเงิน+เวลาของน้อง) ส่วนที่ 2. พี่จะอธิบายโจทย์ ตีโจทย์แก้ปัญหาให้ดู เพื่อให้น้องเข้าใจ
หลังจากที่เรียนกับพี่จนเข้าใจและตีโจทย์ได้แล้ว ส่วนที่ 3. น้องจะต้องทำโจทย์มาเป็นการบ้านและมาอธิบายให้พี่ฟัง เพื่อให้พี่ดูแนวคิดและ Concept การแก้ปัญหา ข้อไหนที่ผิด concept และ/หรือ พี่มีวิธีคิดที่เร็วและดีกว่า พี่ก็จะบอกและสอนน้องเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น พี่สอนน้อง bright และน้อง Mu อย่างนี้ครับ
ทุกคนที่พี่สอน ไปอเมริกาได้ทุกคน ไปอเมริกาแล้ว 2 คน (ต้องมากกว่า 600 คะแนน) อีกคนหนึ่งเข้า SASIN (มากกว่า 550 คะแนน) ทุกคนที่พี่สอน เรียนจนกว่าผู้เรียนจะพอใจ
บางคนแค่ 10 ชม. ให้ช่วยติวแค่ เกาทริก เกาแนวคิด (เพื่อให้รู้ถึงความเหนือชั้นของคำถาม) เพราะน้องเขามีพื้นฐานดีอยู่แล้ว เพื่อจับหลักการแก้ปัญหาข้อสอบให้
ขอเน้นตรงนี้ครับ
เทคนิคลัดหรือทริก (Trick) คือ ไหวพริบ (Common sense) และการคิดนอกกรอบ ในการนำสิ่งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน (เช่น บัญญัติไตรยางศ์ - Proportion) มาช่วยให้คิดเร็วขึ้น
โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท (GMAT, GRE, ฯลฯ)
ถ้าไม่เข้าใจ ตีโจทย์ไม่แตก หรือเข้าใจเนื้อหาไม่ Clear ==> พอโจทย์พลิกแพลงนิดเดียว ก็จะทำไม่ได้แล้วครับ
ดังนั้น การสอนของพี่เน้นอธิบายให้เข้าใจเชิงลึกทุกมิติในแต่ละหัวข้อ...จริงๆ
เพื่อให้มีความคิดรวบยอด และเข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์ทั้งหมด
Concept การสอน เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(โปรดคลิกที่ ==> http://SmartMathsTutor.Spaces.Live.com เพื่อเลื่อนดูข้อมูลทั้งหมด)
--------------------------------------------------------------------------
สารบัญเว็บ
1.ประวัติพี่กิ๊ก
2.ใครบ้าง เหมาะที่จะติวคณิตศาสตร์กับพี่กิ๊ก
3.ผลงานติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท (GMAT)
4.ความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
5.แนวทางการสอน“เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้”
7.ผลลัพธ์ที่ได้จากการติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
8.ตัวอย่างความเข้าใจเชิงลึก (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
9.ตัวอย่างเทคนิคคิดลัด เรื่อง ไหวพริบทางคณิตศาสตร์ (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
11.ข้อคิด-คำคม กำลังใจ ในการเรียน (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
12.หนังสือ GMAT, หนังสือเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนา IQ, ฝึกใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
--------------------------------------------------------------------------
ประวัติ
ชื่อ :: พี่กิ๊ก
อาชีพ :: ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ (อดีตโปรแกรมเมอร์)
E-Mail :: SmartMathsTutor@Hotmail.com
การศึกษา
ม.ต้น - ม.ปลาย :: โรงเรียนหอวัง (ลาดพร้าว)
มหาวิทยาลัย ::  เกษตรศาสตร์ (บางเขน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา :: วิทยาการคอมพิวเตอร์ (3.27)
แต่ พี่ค้นพบตัวเองว่า "พี่สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี"
--------------------------------------------------------------------------
ใครบ้าง เหมาะที่จะติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท Go-Inter กับพี่กิ๊ก
1.ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ม. 4
2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์(GMAT) มากกว่า 45 คะแนน (คนที่เก่งอยู่แล้วก็มาเรียนกับพี่ได้ เพื่อให้พี่แนะทริกการแก้ปัญหาโจทย์ให้คิดได้เร็วขึ้น)
3.ผู้ที่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ทางด้าน MBA ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA), อังกฤษ (England), ออสเตรเรีย (Austria) หรือในเมืองไทย เช่น จุฬา, นิด้า, ABAC, ธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
--------------------------------------------------------------------------
ผลงานติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท
GMAT (ETS-Quantitative)
ติวน้องไบรท์
-High School (Grade 12) จากประเทศอังกฤษ
-Bachelor’s Degree จาก San Francisco, CA, USA
จากคะแนน GMAT (Quantitative) เดิม 29 คะแนน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 42 คะแนน
ซึ่งทำให้ได้คะแนนรวม (Total score) เป็น 610 คะแนน
คำติ-ชม (ช่วยคลิกเข้าไปอ่านหน่อย)
--------------------------------------------------------------------------
ความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
1.ข้อสอบออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา
2.โจทย์ทุกข้อมีเนื้อหาไม่เกินขอบเขตที่กำหนด
3.ข้อสอบมีความซับซ้อน มีหลายเรื่องรวมกันในข้อเดียว
4.โจทย์บางข้อ“ดูง่ายมาก” ทุกคนหาคำตอบได้แต่หลอกให้เสียเวลาคิด ถ้าคิดด้วยวิธีปกติ
5.โจทย์หลายข้อต้องคิดให้รอบคอบ
6.สำหรับระดับคะแนน 45 คะแนนขึ้นไป ข้อสอบมีจุดลวง จุดหลอกหลุมพรางและกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยล
--------------------------------------------------------------------------
โจทย์ต่างๆ “จะดูง่ายมาก” ทุกคนสามารถหาคำตอบได้ แต่ถ้าคิดด้วยวิธีปกติ จะเสียเวลาคิด
( เฉลยแนวคิดลัด -- โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ )
--------------------------------------------------------------------------
แนวทางการสอน“เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้”
สำหรับพี่ เทคนิคลัด คือ ไหวพริบ (Common sense) ในการนำสิ่งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (เช่น บัญญัติไตรยางศ์ - Proportion) มาช่วยให้คิดเร็วขึ้น
1.เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเป็นสำคัญ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคำอธิบายให้เหมาะกับผู้เรียน
2.สอนวิธีคิด, สอน Concept ในการแก้ปัญหา, ฝึกแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพในโจทย์แต่ละข้อ
3.อธิบายโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับ (สิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจอยู่แล้ว) ในชีวิตประจำวัน
4.เน้นให้เข้าใจเนื้อหาเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์
5.เน้นให้มีไหวพริบ, ฝึกสังเกต และมี Common sense ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
--------------------------------------------------------------------------
ผลลัพธ์ที่ได้จากการติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
1.ความเข้าใจเชิงลึกที่มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์
2.ทักษะการคำนวณที่สูงขึ้น
3.ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น
4.วิเคราะห์โจทย์อย่างมีเหตุมีผล โดยตีโจทย์ปัญหาเชื่อมโยงปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้
5.มีความละเอียดรอบคอบในการคิด
6.รู้จุดลวง จุดหลอกหลุมพรางและกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยลของโจทย์
--------------------------------------------------------------------------
ไม่ต้องเกรงใจ พี่ยินดีให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ GMAT & GRE & CU-BEST
และยินดีให้คำปรึกษาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
และหากเนื้อหาในหัวข้อบทเรียนใดหรือโจทย์ต่างๆ ที่น้องยังสงสัย หรือเข้าใจยังไม่เคลียร์
น้องสามารถโทรถามพี่ หรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล์
พี่ยินดีช่วยเหลือ เพื่อให้น้องๆประสบความสำเร็จ
--------------------------------------------------------------------------