เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องลงทุนมาก  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนดีที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)     

จำนวนผู้เรียน และ สถานที่เรียน
          - สอนเป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรม Skype (ID : SmartMathsTutor), โปรแกรม Line (ID : SmartMathsTutor)  หรือ ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นั่งติวตามร้านกาแฟ หรือ นอกสถานที่ตามทางรถไฟฟ้า
          - ติวเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 - 3 คน (จัดกลุ่มมาเอง) ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นั่งติวตามร้านกาแฟ  หรือ นอกสถานที่ตามทางรถไฟฟ้า
อัตราค่าติว  ครั้งละ  2 - 3 ชั่วโมง
          - เรียนคนเดียว (Skype, ฟิวเจอร์พาร์ค) ชั่วโมงละ 1,500 บาท             นอกสถานที่ชั่วโมงละ 2,000 บาท
          - เรียนสองคน (ฟิวเจอร์พาร์ค) ชั่วโมงละ 2,000 บาท                          นอกสถานที่ชั่วโมงละ 2,200 บาท         การสอนมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  ให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีหลักการ (Concept)  มีจินตนาการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ  ไม่เน้นจำสูตร แต่สอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจคณิตศาสตร์เชิงลึกเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน  สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น และ สรุปเป็นความเข้าใจของตัวเองได้ 
วิธีการ Smart, Fast, Correct
1. Smart : ฉลาด ตีโจทย์เป็นภาพ
          วิธีคิดอันชาญฉลาด คือ การตีโจทย์คณิตศาสตร์เป็นภาพ หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
          ลองคิดดูว่า  หากมีนักท่องเที่ยวไม่รู้เส้นทางเข้ามาถาม  การบอกทางด้วยการพูดอธิบายเป็นขั้นตอนไปเพียงอย่างเดียว กับ การวาดแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่หนึ่งๆนั้น  แม้ว่าสุดท้ายนักท่องเที่ยวจะรู้จักที่ตั้งและสามารถเดินทางไปถึงสถานที่นั้นได้เหมือนๆกัน แต่ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่า  วิธีวาดแผนที่นั้นช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเส้นทางได้ดีกว่า
          ในทำนองเดียวกัน การตีโจทย์เป็นภาพในทางคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นการวาดรูปแทนข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์ให้มา จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของโจทย์ได้ดีกว่า  และครอบคลุมกว่า  ทั้งยังช่วยให้เห็นวิธีคิดแก้ปัญหาขั้นต่อไปได้ง่ายกว่า  ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น  รวดเร็ว  เพราะใช้เวลาคิดสั้นกว่านั่นเอง
          ตัวอย่างง่ายๆ  เช่น   เครื่องหมายเท่ากับ  (=)
                         X + 3 = 8  เครื่องหมายเท่ากับทางคณิตศาสตร์นั้นเทียบกับชีวิตประจำวัน  คือ  ตาชั่งที่ทั้งสองข้างของตาชั่งต้องเท่ากัน   การรู้อย่างนี้ทำให้ผู้เรียนมีมุมมองที่หลากหลาย  และคิดว่า   อะไรบวก 3  ได้เท่ากับ  8  ซึ่งเป็น Common sense ของคนทั่วไป  สามารถคิดในใจได้  ซึ่งจะดีกว่าการแก้ปัญหาด้วยการย้ายข้างแก้สมการ  ซึ่งเป็นเหมือนการท่องจำ  ไม่ได้พัฒนาวิธีคิดของผู้เรียนเลย
          ในการทำข้อสอบ GMAT, GRE, คณิตคิดเลขเร็ว ฯลฯ  วิธีตีโจทย์เป็นภาพจึงเป็นวิธีการแก้โจทย์ที่ดีกว่า สร้างสรรค์กว่าการสมมุติตัวแปรแก้สมการ และ วิธีตัดตัวเลือก
ป.ล. ลองดูบทเรียนเรื่องงาน  (work problem)  บนลิงก์นี้ จะเห็นว่า  ครูกิ๊กยกตัวอย่างงานบ้าน (ถูบ้าน) ซึ่งเป็นชีวิตประจำวัน  และ  อธิบายโดยใช้ภาพเชื่อมโยงให้เข้าใจไปถึงที่มาของสูตร  เปรียบเทียบให้ผู้เรียนเข้าใจเชิงลึก  จดจำเป็นภาพ   มีมุมมองที่หลากหลาย  สามารถใช้สูตรหรือใช้ภาพแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบได้    ผู้เรียนก็จะสามารถทำโจทย์ข้อสอบ GMAT ระดับยากมาก  โดยนำหลักวิธีคิด วิธีวาดภาพนี้ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโจทย์ GMAT พลิกแพลงข้อนั้นๆได้  และ นอกจากบทเรียนเรื่องงาน  บทเรียนเรื่องอื่นๆที่ครูกิ๊กเขียนขึ้น ก็ใช้ภาพอธิบายทั้งหมด
2. Fast : เร็ว – ไม่เกิน 30 วินาที
          ความเร็วในการทำโจทย์แปรผันตามวิธีคิด ซึ่งวิธีคิดที่ดีที่สุดคือวิธีที่ใช้เวลาสั้นที่สุด  เพราะแสดงถึงการมองปัญหาได้ตรงประเด็นและมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ  ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักคิดวิเคราะห์ที่ดี   คำอธิบายเฉลย (Answer Explanation) ของครูกิ๊ก ใช้เวลารวมอ่านโจทย์ด้วยไม่เกิน 30 วินาที
3. Correct : ถูกต้องเข้าใจตรงกัน
          แม้วิธีคิดนั้นจะรวดเร็วแค่ไหนก็ตาม  แต่ถ้าตอบผิด ก็คือไม่ใช่    คำอธิบายเฉลยของครูกิ๊กจะไม่เดา  ไม่มั่ว  ให้ผู้เรียนเข้าใจผิดแน่ๆ
คิดเร็วได้อย่างไร
ถ้ารู้จักลักษณะข้อสอบ GMAT แล้วจะแก้ปัญหาได้เร็ว   โดยทั่วไปโจทย์ GMAT มี 2 แบบ
          1. ประเภทวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้ทฤษฎี  ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคน  เพราะเป็นโจทย์ที่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าโจทย์ถามอะไร  คิดไม่ได้  เดาตัวเลือกก็ไม่ได้  เสียเวลาลองทุกวิธีก็ยังไม่ได้คำตอบที่ตรงกับตัวเลือก  แต่ถ้ามีความเข้าใจคณิตศาสตร์เชิงลึก  สามารถตีโจทย์เป็นภาพได้  ก็จะตอบได้ถูกต้อง  และ  ใช้เวลาคิดสั้นด้วย
            2. ประเภททักษะ ลักษณะโจทย์จะถามตรงๆ  ถ้าเข้าใจคำถาม  รู้วิธีคิด  ก็จะทำได้   แต่มีความซับซ้อนตามระดับคะแนน(Level)  เช่น โจทย์เปรียบเทียบตัวเลข  บวกลบเศษส่วน  โจทย์ยกกำลัง-ถอดราก  เป็นต้น
รูปแบบการสอน
          1. ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พอควร   เช่น  เรื่องหลักการแยกตัวประกอบของสมการกำลังสอง,  ระบบสมการเชิงเส้นสองสมการสองตัวแปร (Solving Two Linear Equations with Two Unknowns), สูตรคูณ และ ตัวเลขที่พบบ่อยในข้อสอบ เป็นต้น     ผู้ที่จะสอบ GMAT ควรอ่าน Math Review  และ ทำโจทย์ในหนังสือ GMAT Official Guide มาก่อน    การเรียนกับครูกิ๊กเป็นการปรับความเข้าใจที่มีอยู่ให้ถูกต้อง  ซึ่งทั้งหมดนี้ศึกษาได้จากเว็บครูกิ๊ก ==> http://kiktewlek.blogspot.com/p/gmat-smartmathstutor.html
          2. ครูกิ๊กจะประเมินความเข้าใจของผู้เรียนจากวิธีการทำโจทย์  เพื่อจะได้แก้ไขจุดอ่อน  พร้อมทั้งเทคนิค Trick ลัดหลากหลาย  ทำให้ผู้เรียนเข้าใจโจทย์คณิตศาสตร์หนึ่งๆในหลายมิติ  สามารถสรุปเป็นความเข้าใจของตัวเอง และ ประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อสอบจริงที่หลากหลายได้  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของผู้เรียนนั่นเอง
         3. หากผู้เรียนทบทวนแล้วยังไม่เข้าใจ  ให้โทรถามครูกิ๊กได้ทันที  อย่าเก็บข้อสงสัยไว้
ระยะเวลาเรียน
สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อน ถึง ปานกลาง  (ควรเตรียมตัวก่อนสอบไม่ต่ำกว่า  3 – 6  เดือน)
          แบ่งช่วงเวลาเรียนออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ (สำหรับ 3 เดือนก่อนสอบ)
               1. ช่วง 6 สัปดาห์แรก   -  Start-up
                         1.1 ปูพื้นฐาน, สอนเนื้อหา Math Review ทั้ง  4  บท (Arithmetic, Algebra, Geometry, Word Problems) 
                         1.2 ทำโจทย์ด้วยกัน  ใช้หนังสือ GMAT Official Guide เล่มล่าสุด  เรียนตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย
               2. ช่วงที่สอง (3 - 4 สัปดาห์)  -  Development
                         ให้ฝึกทำโจทย์ข้อใหม่จากหนังสือเล่มอื่น จากโปรแกรม หรือ โจทย์บนเว็บไซต์ ฯลฯ แล้วนำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนทำไม่ได้ สงสัย หรือ คิดช้า  รวบรวมในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ
               3. ช่วงที่สาม (3 สัปดาห์ก่อนสอบ)  -  Preparation
                         ติวโจทย์ข้อใหม่ที่ผู้เรียนยังมีปัญหา   เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนโค้งสุดท้าย
               4. ช่วงสุดท้าย (2 สัปดาห์ก่อนสอบ)  -  Finish-up
                         ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบ  หากยังสงสัยโจทย์ข้อไหน  ให้โทรมาถามครูกิ๊กได้
สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานดี ถึง ดีมาก (ควรนัดติวก่อนสอบ 1 – 2 เดือน)
          ให้นำโจทย์ที่มีปัญหามาปรึกษากับครูกิ๊กเพื่อเรียนรู้วิธีคิดลัด  ควรนัดติวก่อนสอบประมาณ 1 – 2 เดือน  เพื่อมีเวลาทบทวนก่อนสอบจริง
          จากประสบการณ์  ใน  1  ชั่วโมงอาจติว GMAT ได้ประมาณ 20 – 30 ข้อ  ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน 
GRE
          ส่วน GRE  ซึ่งง่ายกว่าข้อสอบ GMAT มากอาจเร็วกว่านั้น เพราะเนื้อหามีไม่มาก และ โจทย์ไม่ซับซ้อน