เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

รับสอนเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยรุ่นพี่เคมี วท.บ. จุฬา รับติวเคมี ม.ปลาย รวมทั้ง มหาลัย GEN CHEM , ORG CHEM

พี่โอ้ ติว เคมี
(CHEM)
วท.บ. (เคมี) จุฬาฯ
รับสอนพิเศษ วิชา เคมี  ติดต่อ 08-9527-1741
รับสอนวิชาเคมี ระดับมัธยม ถึง ปริญญาตรี
เคมีทั่วไป - GEN CHEM - ORG CHEM
รวมถึงน้อง ๆ  ที่เรียน English Program และ International Program


คุณสมบัติผู้สอน
        ประสบการณ์สอนกว่า 12 ปี ตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 
        ประสบการณ์สอนทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และในโรงเรียนทั้งรัฐบาล - เอกชน
        ประสบการณ์สอนเคมี ม.ปลาย  ให้น้อง ๆ ม.ปลาย หลายโรงเรียนทั้งในกรุงเทพ ปริมลฑล และต่างจังหวัด
        ประสบการณ์สอน GEN CHEM, ORG CHEM, ANAL CHEM ให้กับน้อง ๆ ป.ตรี หลายมหาวิทยาลัย
  และ ติวข้ามทวีป ผ่าน SKYPE หรือ LINE ให้กับนักเรียนไทย ในสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับ
  น้องๆ ม.ปลายแผนวิทย์-คณิตที่ต้องการเรียนต่อคณะเภสัช แพทย์ ทันตะ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิศวะเคมี วิทยาศาสตร์-เคมี เป็นต้น ซึ่งต้องทำข้อสอบเคมีให้ได้คะแนนสูง เพราะเมื่อน้องได้เข้าไปเรียนในคณะเหล่านี้แล้ว น้องต้องเรียนวิชาเคมีหลายตัว
ดังนั้นน้องจึงต้องมีพื้นฐานวิชาเคมีอย่างแน่น...ปึก เพื่อเข้าไปเรียนคณะเหล่านั้นได้อย่างไม่ลำบาก

 น้องๆ ระดับปริญญาตรี
รับสอนพิเศษสำหรับน้องๆระดับปริญญาตรี ที่ต้องเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เช่น General Chemistry เคมีทั่วไป หรือ Organic Chemistry เคมีอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์ เภสัช เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวะ เป็นต้น 
น้องๆระดับปริญญาตรี ที่มีพื้นฐานในระดับมัธยมไม่ค่อยดี 
แล้วต้องการปรับพื้นฐาน หรือปูพื้นใหม่ หรือทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ ไม่ว่าจะเรียน ม. ไหน ยินดีครับ
(โดยเฉพาะ ไม่อยากติด I หรือ W หรือ F หรือ อยู่ในภาวะขับขัน หรือติดไปแล้ว ไม่รู้จะให้ใครช่วย ก็ยินดีครับ)
ไม่ว่าจะเป็น น้องๆที่เรียนหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ หลักสูตรนานาชาติ ก็สามารถติดต่อเรียนกับพี่ได้ครับ

เวลา และ สถานที่เรียน
ตกลงกันได้ตามสะดวก เช่น ในศูนย์การค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือที่บ้านของ น้อง ๆ เองก็ได้ ที่พี่สามารถเดินทางได้สะดวก
โซนกรุงเทพชั้นใน: อนุสาวรีย์ชัย จุฬาฯ สีลม หลักสี่ เซ็นทรัลลาดพร้าว
โซนปริมลฑล: รังสิต ปทุมธานี ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ

ลักษณะการเรียน
จะเรียนตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อยๆ ก็ได้
หรือ ผ่าน INTERNET สำหรับ นักเรียนไทย ในต่างแดน

พิเศษ
OVERSEA TUTOR นักเรียนไทย ที่มีปัญหาการเรียนวิชา Chemistry - General  Chemistry - Organic Chemistry สามารถติวได้ผ่าน internet.
If you are a Thai student that has many problems in learning chemistry, you can contact me, +66895271741 (phone call or WhatsApp.).

ติดต่อ พี่โอ้  08-9527-1741 วท.บ.(เคมี) จุฬาฯ  + มีใบประกอบวิชาชีพครู