เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

วิธีใช้กฎการหารลงตัว (Divisibility Rules) เพื่อแยกตัวประกอบ หาผลคูณของตัวเลข (Product of Number), How to use Divisibility Rules?

3.2.4

วิธีใช้ กฎการหารเลขลงตัว
(
Divisibility Rules)
เพื่อหาผลคูณของตัวเลข (Product of Number)


ตัวอย่าง 783
รอบที่ 1
     1.1 เลข 783 มีหลักหน่วยเป็นเลข 3 ดังนั้นเลขคู่ทั้งหมดและเลข 5 หาร 783 ไม่ลงตัวอย่างแน่นอน แสดงว่า 783 อาจจะถูกหารด้วย 3 หรือ 9 หรือ 11 ลงตัว
     1.2 ลองนำเลขโดดทุกหลักของ 783 มาบวกกัน จะได้เป็น 7 + 8 + 3 = 18 ซึ่ง 18 หาร 9 ลงตัว ดังนั้นสรุปได้ว่า 783 หาร 9 ลงตัว ซึ่งได้ผลหารเท่ากับ 783 / 9 = 87
วิธีใช้กฎหารลงตัว
รอบที่ 2 
     2.1 ใช้วิธีการวิเคราะห์เหมือนรอบที่ 1 ซ้ำอีกครั้ง กล่าวคือ เลข 87 มีหลักหน่วยเป็นเลข 7 ดังนั้นเลขคู่ทั้งหมดและเลข 5 หาร 87 ไม่ลงตัวอย่างแน่นอน แสดงว่า 87 อาจจะถูกหารด้วย 3 หรือ 9 หรือ 11 ลงตัว
    
2.2 ลองนำเลขโดดทุกหลักของ 87 มาบวกกัน จะได้ว่า 8 + 7 = 15 ซึ่ง 15 หาร 3 ลงตัว ดังนั้นสรุปได้ว่า 87 หาร 3 ลงตัว ซึ่งได้ผลหารเท่ากับ 87 / 3 = 29
รอบที่ 3
     3.1 เลข 29 เราทราบว่าเป็นจำนวนเฉพาะ (Prime number) เราจึงไม่สามารถหาผลคูณต่อไปได้
คำตอบ คือ
----------------------------------------------------------


อีกตัวอย่างหนึ่ง
ตัวอย่าง 2,989
รอบที่ 1
          1.1 เลข 2,989 มีหลักหน่วยเป็นเลข 9 ดังนั้นเลขคู่ทั้งหมดและเลข 5 หารมันไม่ลงตัวอย่างแน่นอน แสดงว่า 2,989 อาจจะถูกหารด้วย 3 หรือ 9 หรือ 11 ลงตัว
          1.2 ลองนำเลขโดดทุกหลักของ 2,989 มาบวกกัน จะได้เป็น 2 + 9 + 8 + 9 = 28 ซึ่ง 28 หาร 3 และ 9 ไม่ลงตัว ดังนั้นสรุปได้ว่า 2,989 หารด้วย 3 หรือ 9 ไม่ลงตัว
          1.3 ดังนั้นลองใช้วิธีตรวจสอบจำนวนที่หารด้วย 11 ลงตัว จะได้ว่า 2 + 8 = 10 และ 9 + 9 = 18 ซึ่ง 18 10 ไม่เท่ากับ 11 หรือ 0 ดังนั้น 2,989 จึงหารด้วย 11 ไม่ลงตัว
           1.4 ดังนั้นเหลือตัวหารตัวสุดท้าย คือ หารด้วยเลข 7 ปรากฏว่า 2,989 / 7 = 427
คำตอบ คือ

----------------------------------------------------------

แบบฝึกหัดฝึกทำเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำโจทย์
1. 219 = 
2. 426 = 
3. 560 = 
4. 667 = 
5. 2,387 = 

6. 9,760 = 

7. 3,608 = 

8. 1,209 = 

9. 15,840 =

10. 14,641 =


เฉลย
1. 219 = 3 * 73
2. 426 = 6 * 71
           = 2 * 3 * 71
3. 560 = 10 * 56
           = (5 * 2) * (8 * 7)
           = (5 * 2) * (2 * 2 * 2) * 7
4. 667 = 23 * 29
5. 2,387 = (11 * 217)
              = (11 * 7 * 31)


6. 9,760 = 10 * 976
              = (5 * 2) * (4 * 244)
              = (5 * 2) * (2 * 2) * (4 * 61)
              = (5 * 2) * (2 * 2) * (2 * 2 * 61)

7. 3,608 = 8 * 451

              = (2 * 2 * 2) * (11 * 41)

8. 1,209 = 31 * 39

9. 15,840 = 10 * 1,584

                = (5 * 2) * (8 * 198)

                = (5 * 2) * (2 * 2 * 2) * (9 * 22)

                = (5 * 2) * (2 * 2 * 2) * (3 * 3 * 2 * 11)
10. 14,641 = 11 * 1,331
                  = 11 * (11 * 121)
                  = 11 * 11 * (11 * 11)

ผู้เขียน : SmartMathsTutor (Update 16/05/54)


File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่