เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

วิธีหารเลขเร็ว โดยใช้กฎการหารลงตัว, กฎการหารลงตัว (Divisibility Rules) คืออะไร

3.2.3
กฎการหารเลขลงตัว
Divisibility Rules 

เลขคู่ หมายถึง เลขที่หารด้วย 2 ลงตัว เช่น -4, -2, 0, 2, 4, 6 เป็นต้น
เลขคี่ หมายถึง เลขที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว เช่น -3, -1, 1, 3, 5 เป็นต้น 

จำนวนที่หารด้วย 2, 4, 8
และ 5
, 10 ลงตัว มีวิธีการตรวจสอบคล้ายกัน
1. จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว
            จำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ (หลักหน่วย) จะหารด้วย 2 ลงตัวเสมอ เช่น 22 ลงท้ายด้วยเลข 2 ซึ่งเป็นเลขคู่ ดังนั้น 22 หารด้วย 2 ลงตัว ได้เท่ากับ 11
กฎการหารเลขลงตัว


2. จำนวนที่หารด้วย 4 ลงตัว
            จำนวนที่เลขโดด
สองตัวสุดท้าย (หลักสิบและหลักหน่วย) หารด้วย 4 ลงตัวแล้ว เลขนั้นจะหารด้วย 4 ลงตัวเสมอ เช่น 1,136 เลขโดดสองตัวสุดท้าย คือ 36 ซึ่งหาร 4 ลงตัว ดังนั้น 1,136 หารด้วย 4 ลงตัว
กฎการหารเลขลงตัว


           แต่ 122 เลขโดดสองตัวสุดท้าย คือ 22 ซึ่งหาร 4 ไม่ลงตัว ดังนั้น 122 หาร 4 ไม่ลงตัวด้วย
กฎการหารเลขลงตัว


3. จำนวนที่หารด้วย 8 ลงตัว
            จำนวนที่เลขโดด
สามตัวสุดท้าย (หลักร้อย หลักสิบและหลักหน่วย) หารด้วย 8 ลงตัวแล้ว เลขนั้นจะหารด้วย 8 ลงตัวเสมอ เช่น 1,576 เลขโดดสามตัวสุดท้าย คือ 576 ซึ่งหาร 8 ลงตัว ดังนั้น 1,576 หารด้วย 8 ลงตัวด้วย
กฎการหารเลขลงตัว


4. จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 จำนวนนั้นจะหารด้วย 5 ลงตัวด้วย 
5. จำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ลงท้ายด้วย 0 จำนวนนั้นจะหารด้วย 10 ลงตัวจำนวนที่หารด้วย 3, 6 และ 9 ลงตัว
มีวิธีการตรวจสอบคล้ายกัน เพราะ 6 และ 9 มีเลข 3 เป็นตัวประกอบ

6. จำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ผลบวกของเลขโดดทุกหลักของจำนวนนั้นหารด้วย 3 ลงตัว เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 3 ลงตัวด้วย เช่น 1,119
  (ซึ่งดูเหมือนจะเป็นจำนวนเฉพาะ)
กฎการหารเลขลงตัว


7. จำนวนที่หารด้วย 6 ลงตัว
            จำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว และหลักสุดท้ายเป็นเลขคู่ เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 6 ลงตัวด้วย เพราะเลข 6 มีเลข 3 และเลข 2 เป็นตัวประกอบ จึงต้องใช้กฎการหารเลขลงตัวของเลข 3 และเลขคู่รวมกัน เช่น 1,428
กฎการหารเลขลงตัว


8. จำนวนที่หารด้วย 9 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ผลบวกของเลขโดดทุกหลักของจำนวนนั้นหารด้วย 9 ลงตัว เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 9 ลงตัวด้วย (เหตุผลเดียวกับ 
กฎการหารเลข 6 ลงตัว คือ เลข 9 มีเลข 3 เป็นตัวประกอบ 2 ตัว) เช่น 6,561


จำนวนที่หารด้วย 11 และ 7 ลงตัว
มีวิธีการตรวจสอบดังนี้

9. จำนวนที่หารด้วย 11 ลงตัว
            จำนวนที่หารด้วย 11 ลงตัว ถ้าผลต่างระหว่างผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งคี่กับผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งคู่เท่ากับ 11 หรือ 0 หรือ -11 เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 11 ลงตัวเสมอ เช่น 10,901


10. จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว
            ไม่มีวิธีการตรวจสอบ
11. เลข 6 หลักที่มีเลข 3 ตัวหน้า (หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน) เหมือนกับ 3 ตัวหลัง (หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย) เช่น 369,369 หรือ 222,222 จะหารด้วย 7, 11 และ 13 ลงตัวเสมอ..........ลองทดสอบด้วยเครื่องคิดเลขดูนะครับ 

หนังสืออ้างอิง
          1. คณิตคิดสนุก คณิตศาสตร์รอบตัวเรา สำนักพิมพ์ จุฬา ผู้แต่ง อาจารย์ ธิดาสิริ ISBN : 974-9940-91-1-4
          2. เซียนปริศนา สนุกฮา พัฒนาสมอง สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ผู้แต่ง Akira Aizawa ISBN : 978-974-443-388-6
ผู้เขียน : SmartMathsTutor


File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่