เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

วิธีเก่งภาษาอังกฤษ, แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์อังกฤษที่ต้องรู้ โดย ติวเตอร์กิ๊ก (Learn English Smartmathstutor)

วิธีพัฒนาตัวเอง – วิธีเก่งภาษาอังกฤษ 
6.1

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารข้ามชาติเป็นเรื่องที่ง่ายดายเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมด้วยอำนาจของวิทยาการ ผลของการย่อโลกให้อยู่แค่เอื้อมทำให้เราต้องติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น ในปัจจุบันพรมแดนไม่ได้เป็นสิ่งปิดกั้นเราจากโลกภายนอกอีกต่อไป แต่ภาษาต่างหากที่เป็นอุปสรรคอันสำคัญ อาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งของโลกเลยทีเดียว รวมทั้งเป็นเสมือนกุญแจไขเข้าสู่ขุมทรัพย์ทางปัญญาอีกด้วย ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบทั้งในด้านการทำงานและการแสวงหาความรู้
ที่มา :
----- คัดลอกจากคำนำของสำนักพิมพ์ ว.พ. ในหนังสือ “Super tests English for Entrance”

โลกปัจจุบันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นช่องทางนำมาซึ่งความรู้ด้านต่างๆ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับสำหรับผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน เนื่องจากเป็นวิชาสำคัญเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจและใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่มา :
----- คัดลอกจากคำนำของของสำนักพิมพ์ PSP ในหนังสือ “MAXIBOOK ภาษาอังกฤษ


พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อความสำเร็จของคุณในวันหน้า
เก่งภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ทำงานกับบริษัทระดับอินเตอร์
ภาษาอังกฤษ เรียนให้เก่งเข้าไว้
เพราะใช้ได้ถึงตอนแก่ 
(เกษียณอายุแล้ว ยังไม่ตกงาน ยังใช้ความรู้ภาษาอังกฤษทำงานได้)


ที่มา : จำไม่ได้ครับว่า ได้อ่านมาจากหนังสือเล่มไหน
น้องๆสามารถ "พูดภาษาอังกฤษให้เก่ง" 
ได้ด้วยตนเอง
โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.
 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.YouTube.com
2. ใส่ชื่อคุณ "JenniferESL" แล้วกด search ครับ
คุณ 
JenniferESL เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำเนียงชัดเจน 
น้องๆฟังแล้วฝึกพูดตามได้เลย

ESL ย่อมาจาก English as a Second Language


*** จำไว้ว่า ***
 
"ความรู้เรียนรู้ได้ ถ้าเราหมั่นค้นคว้าในอินเตอร์เน็ท"

-----------------------------------------------
อยากเก่งอังกฤษ
ต้องเปิดหนังสือพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

            หากน้องๆไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหน  ไม่ว่าจะเรื่องความหมาย  การสะกดคำ  การออกเสียง อย่าเดา  อย่าปล่อยให้ผ่านไป หรือเปิดพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย     หากมีเวลาและอยากทราบรายละเอียดอื่นๆนอกจากความหมายของคำศัพท์นั้นๆ  ควรเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเอง (เป็นวิธีที่ดี   วิธีหนึ่ง)   เพราะนอกจากจะได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแล้ว     หนังสือพจนานุกรมเป็นหนังสือรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับคำศัพท์  ดังต่อไปนี้  (ยกตัวอย่างพอสังเขป - ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเปิดพจนานุกรม)

  1. ความหมายของคำที่ปรากฏในบริบทต่างๆ  พร้อมตัวอย่าง   เช่น
          in-tro-duce (verb)
            1. แนะนำให้รู้จัก 

                    He introduced his friend to me. เขาแนะนำเพื่อนของเขาให้รู้จักฉัน
            2. นำมาใช้เป็นครั้งแรก 

                    The company introduced a new policy on smoking. บริษัทได้นำนโยบายใหม่ว่าด้วยการสูบบุหรี่มาใช้เป็นครั้งแรก
school (noun)
            1. โรงเรียน
                      I’m learning to play the piano at school. ฉันกำลังเรียนเปียโนที่โรงเรียน
                      Mum takes us to school every morning. แม่ไปส่งเราที่โรงเรียนทุกเช้า   
                     There are several good schools in the area. ในย่านนี้มีโรงเรียนดีๆ หลายโรงเรียน            
            2.
 (no plural) ช่วงเวลาที่อยู่ที่โรงเรียน           
                   What are you doing after school?
 คุณจะทำอะไรหลังกลับจากโรงเรียน
                      He started school when he was five. เขาเข้าโรงเรียนตอนอายุ 5 ขวบ
  2. ชนิดของคำ (Noun, Verb เป็นต้น)
  3. วิธีออกเสียงและเน้นเสียง
  4. ภาพประกอบพร้อมคำกำกับภาพเพื่อความชัดเจน
  5. บุพบทหรือสำนวนที่ใช้ร่วมกับคำนั้น
  6. ในกรณีที่เป็นคำนาม   จะแสดงรูปพหูพจน์ที่ต่างจากศัพท์ เช่น woman (women)
  7. ในกรณีที่เป็นคำวิเศษณ์  จะแสดงรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดที่ต่างจากศัพท์เช่น good (better, best) เป็นต้น
  8. ในกรณีที่เป็นคำกริยา  จะแสดงรูป present participle, past tense, past participle และแสดงคำกริยาวิเศษณ์จากคำศัพท์นั้น  เช่น คำว่า beautiful จะแสดงคำว่า beautifully ด้วย
ที่มา : ตัวอย่างคำศัพท์
          Longman Basic ENGLISH-THAI DICTIONARY ผู้แปล รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ


แนะนำ DICTIONARY


-----------------------------------------------

หนังสือภาษาอังกฤษแนะนำ
อ่านเข้าใจ ใช้ในชีวิตประจำวัน

     1. Cambridge Essential Grammar in Use By Raymond Murphy
     2. Cambridge English Grammar in Use By Raymond Murphy
     3. Cambridge Advanced Grammar in Use By Martin Hewings
     4. Oxford Learner’s Grammar มี 2 เล่มกับ 1 CD-ROM (Finder, Builder & Checker) By John Eastwood

     5.
 Oxford Practical English Usage by Michael Swan


Cambridge Essential Grammar in Use By Raymond MurphyCambridge English Grammar in Use By Raymond Murphy Cambridge Advanced Grammar in Use By Martin Hewings  Oxford Practical English Usage by Michael Swan  Oxford Learner’s Grammar มี 2 เล่มกับ 1 CD-ROM (Finder, Builder & Checker) By John Eastwood 


----------------------------------------
แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษเล่มอื่่นๆ