เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

คำในภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด, คําภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิด (ภาษาอังกฤษ) โดย ติวเตอร์กิ๊ก

วิธีพัฒนาตัวเอง – วิธีเก่งภาษาอังกฤษ 
6.2

--- คำที่มักออกเสียงผิด ---
ข้อมูลนี้มาจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง

   คำที่พี่ยกมาแสดงเหล่านี้เขียนตามเสียงที่คนไทยได้ยินและนำไปใช้ได้จริง  ซึ่งหมายความว่าออกเสียงตามนี้แล้วฝรั่งจะรู้เรื่อง   เพราะตามปกติคนไทยจะไม่ค่อยสนใจการเน้นเสียง     มักจะออกเสียงตามพยางค์ซึ่งถอดจากตัวเขียนและเป็นเสียงวรรณยุกต์แบบไทยๆ  หรือไปออกเสียงที่ควรยาวเป็นสั้น ที่ควรสั้นเป็นยาว  ซึ่งฝรั่งฟังไม่เข้าใจ  ในขณะที่เวลาฝรั่งออกเสียง  เขาไม่ได้ออกเสียงตามที่เขียน เราจึงควรเรียนรู้การออกเสียงจริง   ซึ่งอาจารย์ท่านได้สอนเป็นสัญลักษณ์เสียง (IPA) ใช้เขียนเสียงอ่านคำเหล่านี้ (สัญลักษณ์เสียง คือ ตัวอักษรที่อยู่ในปีกกาเหลี่ยม เวลาเราเปิดใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษจะพบ) แต่พี่นำมาเขียนเลียนเสียงเป็นเสียงภาษาไทย  เพื่อให้เข้าใจและเลียนแบบได้ง่ายขึ้น
               โปรดฝึกอ่านคำเหล่านี้ จากโปรแกรม Dictionary หรือในเว็บไซต์ dictionary online Eng-Eng ต่างๆ (โปรดเปิดเว็บไซต์  http://www.yourdictionary.com/  หรือ http://www.ldoceonline.com/ )

ชื่อคน
Sean                ชอน                 ไม่ใช่   ซีน
Ian                   เอียน
Sarah               แซ-ร่า              ไม่ใช่   ซา-รา
Janet                แจ-นิท             ไม่ใช่   เจ-เน็ท
Danial              แด-เนียล          สำหรับเด็กชาย
                        แด-นิ-แอล       สำหรับเด็กหญิง
Kitty                คิท-ที่               ไม่ใช่   คิต-ตี้
Alan                 แอ-ลัน             ไม่ใช่   อะ-ลัน
Alexander        เอ-ลิก-ซาน-เดอร์

สถานที่
Howard            ฮาว์-เวอร์ด

คำศัพท์
Video               วิ-ดิ-โอ             ไม่ใช่   วี-ดี-โอ
Terrible            แทะ-ริ-เบิ้ล
Front                ฟรั้น
Event               อิ-เว้น
Average           แอฟ-วริช         มี 3 พยางค์ พี่ตรวจสอบจากพจนานุกรม พบว่า ในเสียงอ่านมีสระ 3 ตัว แต่ 2 - 3 เป็นสระที่สั้นมาก จนดูเหมือนว่าพยางค์ที่สองไม่มี  มีแค่พยางค์แรกกับพยางค์ที่ 3 เท่านั้น
Province          พร็อบ-วิน
Relative           เร๊ะ-ล่ะ-ทิฟ
Piano               พิ-แอ-โน          ไม่ใช่   เปียน-โน
Language        แลง-ควิช         ไม่ใช่   แลง-เกวส
Damage           แดม-มิจ-จึ-ดึ    ไม่ใช่   ดา-แมจ
Encourage       อิน-เคอ-ริต      ไม่ใช่   เอ็น-เคอ-เรต
Market             มาร์-คิท           ไม่ใช่   มา-เก็ท
Spinach           สปิ-นิช             ไม่ใช่   สปี-แนช
Error                แอ-เริ่อ             ไม่ใช่   เออ-เริ่อ
Data                 เด-ธ่ะ               ไม่ใช่   ดา-ต้า
Analytical        (Adj)                สะเตรส พยางค์ที่ 3
Analyze           (Verb             สะเตรส พยางค์ที่ 1
Analysis           (Noun)             สะเตรส พยางค์ที่ 2
Perish              แพะ-ริช
Immigrant        อิม-มิ-กรั่นทฺ    ไม่ใช่   อิม-มิ-แกรน

สำหรับกิริยาช่อง Perfect tense
Woken             โวค-คึ่น           ไม่ใช่   โวค-เค้น
Eaten               อีท-ทึ่น             ไม่ใช่   อีท-เท่น

หลักสำคัญในการแปลคำนามที่อยู่คู่กัน
n   Phone Card     แปลว่า บัตรโทรศัพท์
n   Card Phone     แปลว่า โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรได้เท่านั้นไม่สามารถใช้เหรียญโทรออกได้
      Walking stick        พูดเน้นคำว่า Walk       แปลว่า  ไม้เท้า
      
Walking stick        พูดเน้นคำว่า Stick       แปลว่า  ไม้เท้าที่เดินได้ในการ์ตูน
      Racing car             พูดเน้นคำว่า Car         แปลว่า   รถที่กำลังวิ่งอย่างรวดเร็ว

หลักสำคัญเรื่อง Verb แปลงเป็น Adj จะแปลว่า ?
Complete         (Adj)    เต็ม, สมบรูณ์
Complete         (V)       ทำให้สมบรูณ์, ทำให้เต็ม
Completed       (Adj)    ซึ่งถูกทำให้สมบรูณ์แล้ว

หลักสำคัญเรื่อง Verb ที่เติม  ed form จะแปลว่า ?
Correct            correct               ถูกต้อง
Incorrect          corect               ไม่ถูกต้อง
Corrected         correct             ทำให้ถูกต้องแล้ว
-----------------------------------------------
English การออกเสียงภาษาอังกฤษ

            คำที่พี่ยกมาแสดงเหล่านี้เขียนตามเสียงที่คนไทยได้ยินและนำไปใช้ได้จริง  ซึ่งเพื่อนของพี่เป็นคนรวบรวบขึ้นมา และพี่ได้นำมาเขียนเลียนเสียงเป็นเสียงภาษาไทย  เพื่อให้น้องๆอ่านเข้าใจและเลียนแบบได้ง่ายขึ้น

            โปรดฝึกอ่านคำเหล่านี้ จากโปรแกรม Dictionary หรือในเว็บไซต์ dictionary online Eng-Eng ต่างๆ เช่น http://www.yourdictionary.com/ และ http://www.ldoceonline.com/
1.      –t   คำที่ไม่ออกเสียง t เช่น คำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ได้แก่
            Ballet
            Fillet                            ฟี-เล่                             เนื้อที่ไม่มีกระดูก
            Buffet                          บุฟ--เฟ่
            Gourmet                      กูร์-เม่                           ผู้พิถีพิถันในการรับประทานอาหาร
            Bouquet                       บู-เก้                            ช่อดอกไม้
2.      –tory   อ่านว่า ทรี่ เช่น
            Victory                        วิค-ทรี่
3.      –cally   อ่านว่า ทรี่ เช่น
            Genetically                  เจ-เน-ติก-คลี่
4.      –ed มีการออกเสียงดังนี้
            4.1   –ted ออกว่าทิด
                      Accepted                     เออะ-เซ็พ-ทิด
            4.2   –ded ออกว่า ดิด
                      Needed                        นีด-ดิด
            4.3   –ed ที่ตามพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงจะออกเสียงว่า เถอะ เช่น
                      Worked                       เวิร์ค-เถอะ
                      Helped                         เฮ็ลพ-เถอะ
            4.4   –ed ที่เหลือ ออกว่า ดึ
                      Enjoyed                       เอ็น-จอย-ดึ
                      Robbed                        ราบ-ดึ                (ตัว o ออกเสียง อา เช่น doctor  ด๊าค-เท่อร์)
5.      part of speech ต่างกันออกเสียงต่างกันโดย  n. จะ stress พยางค์แรก v. จะ stress พยางค์หลัง
            record  (n.)                   เร๊ะ-เคิร์ด                      แผ่นเสียง
            record  (v.)                   รี-คอร์ด                        บันทึก
            present (n.)                   เพร๊ะ-เซิ่น                    ของขวัญ
            present (v.)                   พรี-เซ๊นท์                     นำเสนอ
6.      คำที่มักอ่านผิด ไม่เว้นแม้แต่เจ้าของภาษา
            Literature                     ลิ๊ท-เท๊ร-เฉ่อร์
            Cnidaria                       ไน-ดา-เรีย
            Layer                          แลร์    (ข้อสอบชิงทุนศึกษาต่อเมืองนอก ถามว่าคำนี้อ่านอย่างไร)
7.      เสียงสำเนียงราชวงษ์อังกฤษ
            But                              บุท
      ถ้าสามัญชน                       บัท
8.      m นำหน้า b ไม่ออกเสียง b เช่น
            Comb                          โคม
            Bomb                          บาม (o ออกเสียง อา)
            Plumber                       พลามเมอร์
9.      คำนามที่แปลต่างกันออกเสียงต่างกัน
            Photograph
            Photography
            Photographer
10.  ’s อ่านว่า  อิส
            Jane’s                          เจนนิส
11.  –sia อ่านว่า  เชีย
            Asia
                             เอ-เชีย
            Malaysia
                      มา-เล-เชีย
12.  Lose ต่างกับ Loose
            Lose                            ลูซ
            Loose                          ลูส
13.  Fill ต่างกับ Feel
            Fill                               ฟิล
            Feel                             ฟีล
14.  การออกเสียงผิด ทำให้สื่อความหมายผิด (meaning) เช่น
            Body                           บอ-ดี้                           แปลว่า  ศพ
                                                บา-ดี้                            แปลว่า  ร่างกาย
ผู้เขียน : ติวเตอร์กิ๊ก


--------------------------------------------------------

--- คำที่มักออกเสียงผิด --- 
ข้อมูลนี้มาจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง
   คำที่พี่ยกมาแสดงเหล่านี้เขียนตามเสียงที่คนไทยได้ยินและนำไปใช้ได้จริง ซึ่งหมายความว่าออกเสียงตามนี้แล้วฝรั่งจะรู้เรื่อง  เพราะตามปกติคนไทยจะไม่ค่อยสนใจการเน้นเสียง    มักจะออกเสียงตามพยางค์ซึ่งถอดจากตัวเขียนและเป็นเสียงวรรณยุกต์แบบไทยๆ หรือไปออกเสียงที่ควรยาวเป็นสั้น ที่ควรสั้นเป็นยาว ซึ่งฝรั่งฟังไม่เข้าใจ ในขณะที่เวลาฝรั่งออกเสียง เขาไม่ได้ออกเสียงตามที่เขียน เราจึงควรเรียนรู้การออกเสียงจริง  ซึ่งอาจารย์ท่านได้สอนเป็นสัญลักษณ์เสียง (IPA) ใช้เขียนเสียงอ่านคำเหล่านี้ (สัญลักษณ์เสียง คือ ตัวอักษรที่อยู่ในปีกกาเหลี่ยม เวลาเราเปิดใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษจะพบ) แต่พี่นำมาเขียนเลียนเสียงเป็นเสียงภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจและเลียนแบบได้ง่ายขึ้น          
               โปรดฝึกอ่านคำเหล่านี้ จากโปรแกรม Dictionary หรือในเว็บไซต์ dictionary online Eng-Eng ต่างๆ (โปรดเปิดเว็บไซต์ http://www.yourdictionary.com/  หรือ http://www.ldoceonline.com/ )
ชื่อคน
Gerald                                    เจอร์โร 

Suzanne                                 ซูซาน 
Susa                                       ซูซัน 
Alice                                       แอลิส 
Adam                                      แอดัม 
Joel                                         โจล์                                     ไม่ใช่                โจเอล 
Thomas                                  ทอมมัส                               ไม่ใช่                โทมัส 
Ronald                                    รอนนัล 
Donald                                   ดอนนัล 
Oliver                                     เอาะลิเวอร์ 
Angela                                   แอนจิล่า                               ไม่ใช่                 แองจิล่า 

สถานที่ 

Oxford                                   อ๊อกเฟิอด์                              ไม่ใช่               อ๊อกฟอร์ด 

คำศัพท์

Preferable                              
เพรบเพอร์เรเบิ้ล 

Allegedly                               อะเล็กเจตลี่ (4 พยางค์) 
Exotic                                    เอ็กซอทิก 
Popular                                 พ๊อพพิวล่าร์ 
Debt                                      เด็ท (ไม่ออกเสียง b)               แปลว่า             หนี้
Invalid                                  
อินเเว้าลิด 

Parsimony                             พาสซิมโมนี่
Digital                                   ดิจิตอล
Pedal                                    
เพ็ดเดิ้ล 

Prevalent                               แพร๊ะเวอร์แล้น 
Respect                                  รี//เปก 
Adult                                     แอลดัล
Retrospective                        
เร็ทโทรสเปก 

Pa/ra/phease                          แพ้ะเรอะเพส 
Manipulate                            แมนนุปูเลท                             แปลว่า           จัดการ ดัดแปลง ควบคุมด้วยมือในทิศทางที่เราต้องการ
Element                                แอลลิเมนท์                              ไม่ใช่               อิลิเมนต์
Knowledge                           นอร์ลิช (เนอะลิช)                    ไม่ใช่               โนเลท
Gerund                                 เจ๊รันด์
Applicant                              แอพพลิคึ่น
Candidate                             แคนดิดิด
Verify                                  เวริฟายด์
Procedure                           
โปรซีเยอร์ 

Merits and demirits              แมริท แอน ดิแมริท                  แปลว่า              ข้อดีและข้อด้อย แง่ดีและไม่ดี
Vacant                                 แว้คึ่น
Busy                                    บิสซีส                                       ไม่ใช่                บีซี่
Village                                 วิลลิช                                        ไม่ใช่                วิลเลช
A/ca'/demy                         
อะแคเดอร์มี่ 

A/ca/dem/ic                         อะแคเดมอิก
Terrifie                                 แทะริฟายด์
Model                                  มอดเดิล                                     ไม่ใช่                โมเดล
Said                                    
เซท                                            ไม่ใช่                แซท 

Performance                        เพอฟอร์มมึ่น                             ไม่ใช่                เพอฟอร์มแมนซ์
Poor                                    
พอร์                                           ไม่ใช่                พัวร์ 

Project                                 พรอแจ็ค                                     ไม่ใช่               โปรแจ็ค
Host                                   
โฮส 

Hostage                               ฮอสทิส 
Demolition                         เดมโมอะลิชั่น 
Syring                                 ซุริง                                             ไม่ใช่                ไซริง 
Balance                                แบลั่น                                         ไม่ใช่                บาลานซ์ 
Terrible                               แทะริเบิ้ล
Terrifies                             
แทะริฟายด์                                  แปลว่า              ทำให้หวาดกลัว 

Imagine                               อิแมจิน                                       แปลว่า               จินตนาการนึกวาดภาพเอา
Promise                               พร้อมมิส
Efficiently                           อิเพรชินลี่                                     แปลว่า              อย่างมีประสิทธิภาพ
Competition                        คอมเพอะทิชัน 
Motor                                 โมเมอร์                                        ไม่ใช่                  มอเตอร์ 
Bizarre                                 บีซาร์                                           แปลว่า               แปลกประหลาด
Territory                              แทะริทรี 
Wondering                         วอนเดอร์ริ่ง
'Re/no/vat/ed                      
เร้นโนเวททิด 

Afford                                 แอฟเฟอร์ด 
Ticket                                  ทิกกิต 
Instinct                                อินสติง 
Irritate                                 อิริทเธอะ
Wharf                                
วอฟ                                             แปลว่า               ท่าเรือ 

Valley                                 แวลี่                                             แปลว่า               หุบเขา
Angle                                 
แอนเกิล                                      ไม่ใช่                  แองเกิล                แปลว่า             มุม 

Angel                                 แอนเจิ้น                                       ไม่ใช่                  แองเจิ้น                แปลว่า             นางฟ้า 
Metabolism                       แมทแทบบอลิซึ่ม                         ไม่ใช่                  เม็ด-ตา-บอ-ลิ-ซึ่ม
Evolution                          แฮฟโวลูชั่น                                  ไม่ใช่                  แอฟโวลูชั่น


เกี่ยวกับคำว่า
Made
Made from                        ไม่เห็นสภาพของสารตั้งต้น
Made of                             เห็นสภาพวัสดุของเดิมอยู่
Made out of                      บอกแหล่ง (source) ว่ามาจาก

English                             USA
Lorry                                Truck                     
รถบรรทุก 

Maths                                Math                      คณิตศาสตร์ 
Tick                                   Check (list)             กาเครื่องหมายถูก 
'Cigarette                          Cigare'tte                 บุหรี่
ผู้เขียน : ติวเตอร์กิ๊ก (29/พ.ค./2555)