เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Basic ตอน 2

3.3.4

วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Basic - 2
---------------------------------------------------------------------
วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง
ฉบับ Real Concept (ไม่ใช้สูตร)
BASIC - ตอนที่ 2ตัวอย่างที่ B1

ขั้นแรก

          พิจารณาที่พจน์ X2.......ดูที่สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X2
          เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่สองนี้
X2 - 4X + 3, สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร X2 คือ เลข 1
เราได้ว่า

ขั้นที่สอง


          ดูที่สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X0 ซึ่งคือ +3
          1. หาเลข 2 จำนวนที่เมื่อนำมาคูณกันแล้วเท่ากับ +3 มีกี่คู่ ตัวเลขใดบ้าง.....เขียนออกมาทั้งหมด

          2. พิจารณาเครื่องหมายหน้าเลข +3 เนื่องจากเป็นเครื่องหมายบวก + ตัวคูณเป็นได้ 2 กรณี คือ บวก คูณ บวก และ ลบ คูณ ลบ เพราะ บวก คูณ บวก ได้บวก และ ลบ คูณ ลบ ได้บวก

          จากตัวอย่างนี้ +3 มีตัวคูณเป็น 1 * 3, (-1) * (-3) ทั้งหมดมี 2 คู่

ขั้นที่สาม (สุดท้าย)
          พิจารณาสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X1 จากตัวอย่าง คือ -4 นำเลขในขั้นที่ 2 แต่ละคู่มาบวกกัน แล้วดูว่า คู่ใด.....บวกกันได้เท่ากับ -4 นั่นคือผลที่เราต้องการ

          เพราะฉะนั้น X2 - 4X + 3 แยกตัวประกอบได้เป็น (X - 1) * (X - 3)

ตรวจคำตอบ
------------------------------------------------ตัวอย่างที่ B2

ขั้นแรก

          พิจารณาที่พจน์ X2.......ดูที่สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X2
          เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่สองนี้ X2 + 4X + 3, สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร X2 คือ เลข 1 เราได้ว่า

ขั้นที่สอง


          ดูที่สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X0 ซึ่งคือ +3
          1. หาเลข 2 จำนวนที่เมื่อนำมาคูณกันแล้วเท่ากับ +3 มีกี่คู่ ตัวเลขใดบ้าง.....เขียนออกมาทั้งหมด

          2. พิจารณาเครื่องหมายหน้าเลข +3 เนื่องจากเป็นเครื่องหมายบวก + ตัวคูณเป็นได้ 2 กรณี คือ บวก คูณ บวก และ ลบ คูณ ลบ เพราะ บวก คูณ บวก ได้บวก และ ลบ คูณ ลบ ได้บวก

          จากตัวอย่างนี้ +3 มีตัวคูณเป็น 1 * 3, (-1) * (-3) ทั้งหมดมี 2 คู่

ขั้นที่สาม (สุดท้าย)

          พิจารณาสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X1 จากตัวอย่าง คือ +4 นำเลขในขั้นที่ 2 แต่ละคู่มาบวกกัน แล้วดูว่า คู่ใด.....บวกกันได้เท่ากับ +4 นั่นคือผลที่เราต้องการ

          เพราะฉะนั้น X2 - 4X + 3 แยกตัวประกอบได้เป็น (X - 1) * (X - 3)

ตรวจคำตอบ
-----------------------------------------------ตัวอย่างที่ B3

ขั้นแรก

          พิจารณาที่พจน์ X2.......ดูที่สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X2
          เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่สองนี้ X2 + 2X - 3, สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร X2 คือ เลข 1 เราได้ว่า

ขั้นที่สอง


          ดูที่สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X0 ซึ่งคือ -3
          1. หาเลข 2 จำนวนที่เมื่อนำมาคูณกันแล้วเท่ากับ -3 มีกี่คู่ ตัวเลขใดบ้าง.....เขียนออกมาทั้งหมด

          2. พิจารณาเครื่องหมายหน้าเลข -3 เนื่องจากเป็นเครื่องหมายลบ - ตัวคูณเป็นได้เพียง บวก คูณ ลบ หรือ ลบ คูณ บวก เพราะ บวก คูณ ลบ ได้ลบ และ ลบ คูณ บวก ได้ลบ
          จากตัวอย่างนี้ -3 มีตัวคูณเป็น 1 * (-3), (-1) * 3 ทั้งหมดมี 2 คู่

ขั้นที่สาม (สุดท้าย)
          พิจารณาสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ X1 จากตัวอย่าง คือ +2 นำเลขในขั้นที่ 2 แต่ละคู่มาบวกกัน แล้วดูว่า คู่ใด.....บวกกันได้เท่ากับ +2 นั่นคือผลที่เราต้องการ

          เพราะฉะนั้น X2 + 2X - 3 แยกตัวประกอบได้เป็น (X - 1) * (X + 3)

ตรวจคำตอบ
---------------------------------------

วิธีแยกตัวประกอบยังไม่จบเพียงแค่นี้

ถ้าอ่านทั้งหมด แล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้น

คลิกเข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่
 
----------------------------------------------------------