เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

วิธีบวกเลขเร็วโดยใช้หลักการคูณ เทคนิคบวกเลขเร็ว (GMAT - ใช้บ่อย)

3.2.8


วิธีบวกเลขเร็ว
คุณพ่อคุณแม่...อ่านตรงนี้ก่อน
            เทคนิคต่างๆในคณิตศาสตร์จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเหมือนนักร้องที่ฝึกร้องเพลงทุกวัน หรือ นักว่ายน้ำที่เริ่มว่ายน้ำตั้งแต่เด็กและซ้อมว่ายน้ำทุกวัน  วิธีคิดเลขก็เช่นกัน  เป็นทักษะที่ต้องบ่มเพาะและฝึกฝนให้ชำนาญเหมือนทักษะอื่นๆ   ขณะที่เขาทำการบ้าน  ควรสอนลูกๆให้คิดเลขได้หลากหลายวิธี  ช่วยเขาให้มีหัวด้านตัวเลขตั้งแต่อายุยังน้อย   เพราะเทคนิคเหล่านี้จะเป็นจุดเสริมช่วยให้ลูกๆชอบเรียนเลข  รักการเรียนรู้  รักการอ่าน  และ ทำให้เขาสนใจเรียนวิชาอื่นที่มีคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานด้วยเช่นกัน

            คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเทคนิคบวกลบเลขเร็วนี้ไปสอนลูกๆ เมื่อลูกเรียนอยู่ชั้น ป.3 ขึ้นไป หรือ รู้วิธีคูณหารเลขและท่องสูตรคูณได้คล่องแล้ว เพราะเทคนิคนี้นำหลักการคูณมาช่วยบวกลบเลขให้เร็วขึ้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจการคูณมาก่อน

การคูณ คือ อะไร
            การคูณ  คือ  การบวกเลขเดียวกันซ้ำๆกัน   เช่น   3 * 2  (อ่านว่า สามคูณสอง) หมายความว่า  นำ  3  จำนวน  2  ตัวบวกกัน
                         
          ผลคูณ คือ ผลลัพธ์ของการคูณ 
                         
  ผลคูณของ    3 * 2     คือ     6
                    

          สังเกตว่า  (3  *  5)  =  (5  *  3)  ได้ผลลัพธ์เท่ากัน  คือ  15……เราเรียกคุณสมบัตินี้ว่า  การสลับที่การคูณ ซึ่งผลลัพธ์จะเท่ากันเสมอ

ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน
          บนโต๊ะ  มีส้ม  4  ผล  จำนวน  2  กอง   แสดงว่า   มีส้มบนโต๊ะทั้งหมด 


การบวกแบบคูณตัวเลข
ตัวอย่าง   6 + 7 = ?
          เรารู้ว่า  6 + 1  =  7  เราสามารถเปลี่ยนเลข  7  เป็น  (6 + 1)
เราเขียนได้เป็น

          เราสามารถเอา  6  *  2  ก่อนแล้วค่อยบวกกับ  1 ...... เราก็จะบวกเลขเร็วขึ้น

หรือ
          เรารู้ว่า  7 - 1  =  6  เราสามารถเปลี่ยนเลข  6  เป็น  (7 - 1)
เราเขียนได้เป็น

          เราสามารถเอา  7 * 2  ก่อนแล้วค่อยลบกับ  1    ก็จะทำให้เราบวกเร็วขึ้น


          ข้อสังเกต เราเลือกตัวเลขที่หาผลคูณได้ง่ายเป็นหลัก  เช่น  88,  60,  325  เป็นต้น          จะเห็นได้ว่า  เทคนิคการบวกแบบคูณตัวเลขนี้เป็นวิธีเปลี่ยนการบวกเป็นการคูณ  จะได้คิดเร็วขึ้น  ดังนั้นจึงควรบอกเด็กๆให้ท่องสูตรคูณให้คล่องจนจำได้ขึ้นใจ  และ  เขาก็จะมีวิธีคิดเลขที่หลากหลายไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


เทคนิคสำคัญ

ตัวอย่าง   7 + 9 = ?  (เทคนิคนี้...มีประโยชน์มาก)
           เรารู้ว่า  8 + 1  =  9  เราสามารถเปลี่ยนเลข  9  เป็น  (8 + 1)
           เรารู้ว่า  8  - 1  =  7  เราสามารถเปลี่ยนเลข  7  เป็น  (8 - 1)
เราเขียนได้เป็น

          นั่นคือ  เอาเลขระหว่างกลางมาคูณ  2  นั่นเอง   ในตัวอย่างนี้  7  +   9  เลขระหว่างกลาง  คือ  เลข  8   ดังนั้น  7  +  9  =  8  *  2  =  16  นั่นเอง .... เราก็จะคิดเลขได้เร็วขึ้น


ตัวอย่าง   12 + 16 = ?  (เลขระหว่างกลาง คือ 14)

                                     12 + 16  = (14 - 2) + (14 + 2) 
                                                   = 14 + 14 
                                                   = 14 * 2
                                                   = 28 

ตัวอย่าง   22 + 23 + 24 + 25 + 26  = ?  (สังเกตที่เลขตรงกึ่งกลาง คือ 24)

               22 + 23 + 24 + 25 + 26  = (24 - 2) + (24 - 1) + 24 + (24 + 1) + (24 + 2)
                                                      = 24 + 24 + 24 + 24 + 24
                                                      = 24 * 5
                                                      = 120 

          
การบวกแบบแบ่งตัวเลข
คือ  พยายามบวกให้เป็นหลัก 10
          หากน้องมีเงินอยู่  10  บาท  แล้วคุณพ่อให้เงินมาอีก  3 บาท   น้องๆคงตอบได้ทันที  ว่าตอนนี้มีเงิน   13  บาท  นั่นคือ  10 + 3 = 13   หรือถ้ามีเงินอยู่  40  บาท  ได้มาอีก  8  บาท  ตอนนี้มีเงินกี่บาท   น้องก็คงตอบได้ทันทีเช่นกันว่าเท่ากับ  40  +  8  =  48  บาท  จะเห็นว่า   เลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์   เช่น  10,  20,  30,  40,  80,  90  เป็นต้น  นั้นบวกได้ง่าย   ดังนั้น "การบวกแบบแบ่งตัวเลข"  หรือเรียกว่า  "การบวกแบบทอนตัวเลข"  ใช้หลักที่ว่านี้   คือ  แบ่ง (หรือแยก) ตัวเลขออกเพื่อบวกให้ได้เป็นหลักสิบ    ก็จะช่วยให้เราคิดเร็วขึ้น
ตัวอย่าง  6 + 7  = ?
เลขง่ายๆอย่างนี้  เด็กเล็กอาจใช้นิ้วนับเลข...แต่ก็ไม่เป็นไร  ลองสอนให้เขาคิดแบบนี้
ตัวอย่าง  17 + 9 = ?


ตัวอย่าง  1 + 8 + 43 + 56 = ?

หรือ
ตัวอย่าง  5 + 9 + 33 + 86 = ?


ตัวอย่าง  1 + 8 + 18 + 38 + 52 = ?