เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

แนะนำหนังสือ-คู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนรัฐชั้นนำ

A.2

แนะนำหนังสือสอบเข้า ม.1 (ม.ต้น) โรงเรียนรัฐชั้นนำ
1. สุดยอดเก็ง เข้า ม.1, ENGLISH PROGRAM และ GIFTED สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว
               
ISBN: 978-974-9982-79-2
                จากประสบการณ์ของน้องที่เคยไปสอบ เข้า ม.1 ที่โรงเรียนบดินทรเดชา 1 เล่าให้ฟังว่า ในส่วนของข้อสอบคณิตศาสตร์แนวข้อสอบจะยากเท่ากับหนังสือเล่มนี้ แต่เนื้อหาที่นำมาเป็นโจทย์ข้อสอบจะกว้างมากกว่าในหนังสือเล่มนี้ ส่วนข้อสอบวิทยาศาสตร์จะยากกว่าในหนังสือเล่มนี้
ที่มา : น้องฟ้า (มี.ค. 2552)

แนะนำหนังสือสอบเข้า ม.4 (ม. ปลาย) โรงเรียนรัฐชั้นนำ
                จากประสบการณ์ของน้องที่เคยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้ (ถึงแม้จะได้อันดับที่ 148 จาก 150 แต่ก็ไม่ได้เรียนพิเศษที่ใดเลย) เล่าให้ฟังว่า " ตัวเขาต้องทำโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์จากหนังสือหมายเลข 3, 4 และ 6 ทั้งหมดครบทุกหน้า โจทย์ข้อไหนทำไม่ได้ก็จะทำเครื่องหมายไว้ (กากบาทโจทย์ข้อที่ทำไม่ได้) ถามครูผู้สอนให้อธิบายให้ฟัง "
ที่มา : น้องเอ็กซ์  (มี.ค. 2551)


                แนะนำหนังสือ ม.1 ม.3 ใช้เป็นคู่มือ สำหรับอ่านทบทวนบทเรียน
               1. คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์รวม ม.1-2-3 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
              
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ ISBN: 978-974-432-207-1
               2. ติวเข้มแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
              
ผู้แต่ง อ.สุดถวิล ISBN: 974-9720-31-8
                แนะนำหนังสือแนวข้อสอบ  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์
  
             3. เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดม และ ร.ร.รัฐบาล
 
               สำนักพิมพ์ The Books ผู้แต่ง อาจารย์โชคชัย ISBN: 978-9-743947-04-9
                4. แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สำนักพิมพ์ The Books          
                ผู้แต่ง อาจารย์โชคชัย
ISBN: 978-974-394-736-0
                5. แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว
                ISBN: 978-974-9982-48-7
                6. โจทย์พิเศษ 500 ข้อสอบยาก คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 สำนักพิมพ์ Hi-Ed ผู้แต่ง ผศ. วินิจ
                ISBN: 978-974-402-855-6
                7. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักพิมพ์ The Books ผู้แต่ง อาจารย์โชคชัย มีทั้งหมด 3 เล่ม
                                7.1 ISBN: 978-974-394-739-1
                                7.2 ISBN: 978-974-394-740-7
                                7.3 ISBN: 978-974-394-741-4
                 แนะนำหนังสือเพิ่มเติม เสริมความรู้ สำหรับอ่านทบทวนบทเรียน
       
        8. เรขาคณิต คิดไม่ยาก สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว ผู้แต่ง อาจารย์ไมตรี
       
        ISBN: 978-974-13-9361-9

หมายเหตุ : เขียนเมื่อ ก.ย. 2552