เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

วิธีคูณ หารเลขเร็ว GMAT, GRE, Fast Math Tricks : Multiplication & Division, เทคนิคนี้ใช้แน่นอนในข้อสอบสอบเข้าปริญญาโท - เอก

3.2.2

เทคนิคคณิตคิดเลขเร็ว เรื่องการคูณและการหาร
Fast Math Tricks
Multiplication & Division
----------------------------------------

จากประสบการณ์สอน GMAT  รู้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ

Concept 

1. จาก Concept ที่ว่า การคูณ คือ การบวกครั้งละเท่าๆกัน หลายๆครั้ง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะที่เรียกว่า "คูณโดยแบ่งตัวคูณ" ตามที่จะแสดงต่อไปนี้


หรือใช้ในลักษณะเช่นนี้ก็ได้
2. วิธี "คูณ, หารโดยการแยกตัวประกอบ"
         
 วิธีคูณเลขเร็ว เนื่องจากสูตรคูณแม่ 18 และ 15  เราไม่เคยท่อง ดังนั้นในการคิดเลขลัด ให้แยกตัวประกอบของ 18 และ 15 ออกเป็น (9 * 2) และ (5 * 3) เพื่อคูณเลขมากกว่า 1 ครั้งด้วยตัวเลขที่เราคุ้นเคย
          และ
การหารเลขเร็วก็เช่นเดียวกัน หากต้องการหาร 5,264 ด้วย 56  ซึ่งหากเราหารเลขแบบปกติจะคิดได้ช้า เพราะสูตรคูณแม่ 56 เราไม่เคยท่อง แต่เราจำได้ว่า 56 = 8 * 7 ดังนั้นเราหาร 5,264 โดยแยกตัวประกอบของ 56 เป็น (8 * 7) เพื่อหารมากกว่า 1 ครั้งด้วยตัวเลข 8 กับ 7 ที่เราเคยท่องสูตรคูณไว้ (หารมากกว่า  1 ครั้งด้วยเลข 8 กับ 7 ที่เราคุ้นเคย) ดัง
จะแสดงต่อไปนี้


3. วิธี "เปลี่ยนจากคูณเป็นหาร และ เปลี่ยนจากหารเป็นคูณ"
          เราทราบว่า 0.5 เป็นครึ่งหนึ่งของเลข 1 ดังนั้น หากต้องการนำ 64 * 0.5 ก็เพียงเปลี่ยนเป็น 64*(1/2) ซึ่งเท่ากับว่าเรานำ 64 มาหารด้วย 2 ดูตามตัวอย่างได้เลยครับ


หรือใช้ในลักษณะเช่นนี้ก็ได้

หรือใช้ในลักษณะเช่นนี้ก็ได้

หรือใช้ในลักษณะเช่นนี้ก็ได้


4. การคูณเลข "ลงท้ายด้วย 5" (ประยุกต์จากทั้ง 3 วิธีที่ได้กล่าวมา)

5. สำหรับการหร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (Percent) เพียงทำตัวส่วน (denominator) ให้กลายเป็น 100

6. สำหรับการหเลขยกกำลังที่ลงท้ายด้วย 5 เช่น 152535
           ส่เลข 25 ไว้ข้างท้าย แล้วนำเลขก่อนหน้าหลักหน่วยทั้งหมดนั้นมาคูณกับผลบวกของตัวมันเองกับ 1

ลองทดสอบกับตัวเลขอื่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ตนเอง
ด้วยนะครับหนังสือแนะนำทักษะและเทคนิคคณิตคิดเลขเร็ว
     1. เลขสนุก สนุกกับตัวเลข สำนักพิมพ์ขวัญข้าว ผู้แต่ง ศกุนตลา เทวี ISBN : 974-92752-4-1
     2. คณิตคิดในใจ จำไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็น สำนักพิมพ์ จุฬา ผู้แต่ง อาจารย์ ธิดาสิริ ISBN : 974-9941-01-2
ผู้เขียน : SmartMathsTutor
(Update 16/05/54)


File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่