เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

สูตรพหุนามที่ต้องจดจำทั้งหมด 7 สูตร ใน GMAT, GRE

3.3.2

สูตรพหุนามที่น่าจดจำใน GMAT, GRE ทั้งหมด 7 สูตร

สูตรที่ 1
          สังเกตตัวอย่างข้างล่าง จะเห็นได้ว่า (x + 1) สองวงเล็บคูณกันอยู่ ซึ่ง (x + 1) * (x + 1) = (x + 1)2
          เพราะฉะนั้น สรุปได้ว่า
          ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์ โดยแทนค่า x = 7 ลงไป
          ซึ่งผลลัพธ์ได้เท่ากัน ดังนั้นหากเปลี่ยนเลข 1 เป็นตัวแปร y จะเขียนเป็นสูตรว่า
(หน้ากำลังสอง บวก สอง หน้า หลัง บวก หลังกำลังสอง)


สูตรที่ 2
          สังเกตตัวอย่างข้างล่าง จะเห็นได้ว่า (x - 1) สองวงเล็บคูณกันอยู่ ซึ่ง (x - 1) * (x - 1) = (x - 1)2
          เพราะฉะนั้น สรุปได้ว่า
          ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์ โดยแทนค่า x = 7 ลงไป
          ทั้งสองวิธีได้ผลลัพธ์เท่ากัน ดังนั้นหากเปลี่ยนเลข 1 เป็นตัวแปร y จะได้เป็นสูตรว่า
(หน้ากำลังสอง ลบ สอง หน้า หลัง บวก หลังกำลังสอง)


สูตรที่ 3
           ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์ โดยแทนค่า x = 5 และ y = 1 ลงไป


สูตรที่ 4
            ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์ โดยแทนค่า a = 5 และ b = 1 ลงไปสูตรที่ 5
          ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์  โดยแทนค่า a = 5 และ b = 1 ลงไปสูตรที่ 6
          ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์  โดยแทนค่า a = 5 และ b = 1 ลงไปสูตรที่ 7
           ที่นี่ เราลองมาพิสูจน์  โดยแทนค่า a = 5 และ b = 1 ลงไป
---------------------------------------------------------------------------------------

สรุป สูตรพหุนามที่ต้องจดจำใน GMAT, GRE

ผู้เขียน : SmartMathsTutor (created 16/Jan/2013, update 20/11/2556)

ทั้งหมดเป็นวิธีสอนคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติ
ให้รู้ที่มาของสูตร  พิสูจน์ ทดลอง  ฝึกทำ  ทำซ้ำๆ  
จนเข้าใจ ประยุกต์ได้
และ
เพื่อไม่ให้เพียงจำได้แบบนกแก้วนกขุนทอง
----------------------------------------------------------
วิธีแยกตัวประกอบยังไม่จบเพียงแค่นี้

ถ้าอ่านทั้งหมด แล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้น

คลิกเข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่
 
----------------------------------------------------------