เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

บัญญัติไตรยางศ์ แบบแปรผันตรง และ แบบแปรผกผัน

3.7.2

บัญญัติไตรยางศ์ 
แบบแปรผันตรง และ แบบแปรผกผัน

          จากโจทย์ตัวอย่าง  ส้ม  2  ผล ราคา  10  บาท   ถามว่า  ส้ม  20  ผล  ราคาเท่าไร??  ตัวอย่างนี้เป็นบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผันตรง  กล่าวคือ  ส้ม  2  ผล ราคา 10  บาท  ถ้าส้ม  20  ผล ราคาก็ต้องเพิ่มขึ้น  คงไม่มีใครจะขายส้ม 20 ผลในราคาเท่ากับส้ม  2  ผล หรือในราคาต่ำกว่า  10 บาท   เพราะขาดทุนแน่นอน  ชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้


          ส่วนบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผกผัน  ตัวอย่างโจทย์  วัว  4  ตัว กินหญ้าหมด  1  วัน  ถ้ามีวัวแค่ตัวเดียว  จะกินหญ้าหมดกี่วัน  หลายคนอาจขาดความรอบคอบ  ตอบทันทีว่า วัว 1 ตัว ก็ต้องกินหญ้าหมดภายในเวลา  1 ใน 4 วัน (หรือ 6 ชั่วโมง)  หากลองคิดตามความเป็นจริง  จะเห็นว่า  วัวมีจำนวนน้อยลง  ใช้เวลากินหญ้าน้อยลงจากเดิม.....แต่หญ้ามีเท่าเดิม.....จะเป็นไปได้อย่างไง!!!   เพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนวัวลดลง  แต่หญ้ามีเท่าเดิม  วัวตัวเดียวย่อมใช้เวลากินหญ้ามากขึ้น  

ลองคิดเป็นภาพ
หญ้าแบ่งเป็น
4 กอง  แต่ละกองมีวัวอยู่ 1 ตัว
บัญญัติไตรยางศ์แบบผกผัน - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ

และ หญ้ากองเดิม  แต่มีวัวอยู่เพียงตัวเดียว
บัญญัติไตรยางศ์แบบผกผัน - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ
          เพราะฉะนั้น วัว  ตัว กินหญ้าหมด  วัน  ถ้ามีวัวแค่ตัวเดียว  จะกินหญ้าหมด…4…วัน

          วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผกผันนั้น  ให้ใช้วิธีคิดแบบที่  3 คือ มองเป็นจำนวนเท่า   แต่เพียงเปลี่ยนเครื่องหมายคำนวณเป็นเครื่องหมายตรงข้าม  ดังนี้
บัญญัติไตรยางศ์แบบผกผัน - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ

เดิมมีวัว 4 ตัว หารด้วย  4  เป็นวัว  1 ตัว  
ดังนั้นเดิม(วัว
4 ตัว)กินหญ้าหมด 1 วัน ก็ต้องคูณด้วย 4 เป็น(วัว 1 ตัว)กินหญ้าหมด 4
วัน 

Note : วัว...หารลง 4 เท่า ดังนั้น วัน...ก็ต้องเพิ่มขึ้น 4 เท่า

          เทคนิค : ข้างต้น  สามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์เทียบบัญญัติไตรยางศ์ผสม(ผันตรง + ผกผัน)ได้  เช่น  บุรุษไปรษณีย์  5  คน  ส่งจดหมาย 50 ฉบับ  หมดภายในเวลา  2 ชั่วโมง  ถ้าเหลือบุรุษไปรษณีย์แค่  1  คน  ส่งจดหมาย 75 ฉบับ  จะใช้เวลากี่ชั่วโมง
บัญญัติไตรยางศ์แบบผสม - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ
          บุรุษไปรษณีย์  คน  ส่งจดหมาย 50 ฉบับ  หมดภายในเวลา  2 ชั่วโมง  ถ้าเหลือบุรุษไปรษณีย์แค่  คน  ส่งจดหมาย 75 ฉบับ  จะใช้เวลา....15......ชั่วโมง 

เขียนโดย : SmartMathsTutor (กิ๊ก) (11/October/2012)

File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่

---------------------------------------------------------- 
ความรู้ เรื่อง บัญญัติไตรยางศ์ ยังมีต่ออีก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้
เข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่ (คลิก) 
----------------------------------------------------------