เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ อัตราส่วน (Ratio) และ สัดส่วน (Proportion) แบบเข้าใจง่าย และ บัญญัติไตรยางศ์ แบบแปรผันตรง และ แบบแปรผกผัน

3.7.1


วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ มี 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1    เรียนในสมัยประถม
โจทย์ตัวอย่าง
   ส้ม 
2  ผล ราคา  10  บาท   ถามว่า  ส้ม  20  ผล  ราคาเท่าไร
วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - คลิกเพื่อดูขนาดปกติแบบที่ 2    แบบสมการตั้งหาร
โจทย์ตัวอย่าง    ส้ม 
2  ผล ราคา  10  บาท   ถามว่า  ส้ม  20  ผล  ราคาเท่าไร
วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ


ข้อสังเกต
1. ไม่ว่าวิชาใด  ฟิสิกส์ เคมี หรือแม้แต่คณิตศาสตร์  ในการคำนวณหน่วยมีความสำคัญเสมอ
2. อัตราส่วน (Ratio) ด้านซ้ายมือ  เป็นอัตราส่วนของจำนวนส้ม 2 ผล ต่อ ราคา  10 บาท  (ตามข้อมูลที่โจทย์ให้มา)  อัตราส่วนด้านขวามือเป็นคำตอบที่ต้องการหา
3. เศษ (numerator) และส่วน (denominator)  ต้องมีหน่วยเหมือนกันทั้งสองด้าน (ระวังสลับกัน!)
4. ให้เศษเป็นราคา   ส่วนเป็นจำนวนผล   ก็แก้สมการได้คำตอบเหมือนกัน
วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ
แบบที่
3   
แบบมองเป็นจำนวนเท่า (สำคัญมากใน
GMAT, GRE)
โจทย์ตัวอย่าง    ส้ม 
2  ผล ราคา  10  บาท   ถามว่า  ส้ม  20
 ผล  ราคาเท่าไร
วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ

เขียนโดย
: SmartMathsTutor (กิ๊ก) (
11/October/2012)
File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่

ยังมีต่อ.....เลื่อนลงเพื่ออ่านเพิ่มเติม 


บัญญัติไตรยางศ์ 
แบบแปรผันตรง และ แบบแปรผกผัน

          จากโจทย์ตัวอย่าง  ส้ม  2  ผล ราคา  10  บาท   ถามว่า  ส้ม  20  ผล  ราคาเท่าไร??  ตัวอย่างนี้เป็นบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผันตรง  กล่าวคือ  ส้ม  2  ผล ราคา 10  บาท  ถ้าส้ม  20  ผล ราคาก็ต้องเพิ่มขึ้น  คงไม่มีใครจะขายส้ม 20 ผลในราคาเท่ากับส้ม  2  ผล หรือในราคาต่ำกว่า  10 บาท   เพราะขาดทุนแน่นอน  ชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้ 

          ส่วนบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผกผัน  ตัวอย่างโจทย์  วัว 
4  ตัว กินหญ้าหมด  1  วัน  ถ้ามีวัวแค่ตัวเดียว  จะกินหญ้าหมดกี่วัน  หลายคนอาจขาดความรอบคอบ  ตอบทันทีว่า วัว 1 ตัว ก็ต้องกินหญ้าหมดภายในเวลา  1 ใน 4 วัน (หรือ 6 ชั่วโมง)
  หากลองคิดตามความเป็นจริง  จะเห็นว่า  วัวมีจำนวนน้อยลง  ใช้เวลากินหญ้าน้อยลงจากเดิม.....แต่หญ้ามีเท่าเดิม.....จะเป็นไปได้อย่างไง!!!   เพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนวัวลดลง  แต่หญ้ามีเท่าเดิม  วัวตัวเดียวย่อมใช้เวลากินหญ้ามากขึ้น  


ลองคิดเป็นภาพ
หญ้าแบ่งเป็น
4 กอง  แต่ละกองมีวัวอยู่ 1 ตัว
บัญญัติไตรยางศ์แบบผกผัน - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ

และ หญ้ากองเดิม  แต่มีวัวอยู่เพียงตัวเดียว
บัญญัติไตรยางศ์แบบผกผัน - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ
          เพราะฉะนั้น วัว  ตัว กินหญ้าหมด  วัน  ถ้ามีวัวแค่ตัวเดียว  จะกินหญ้าหมด…4…วัน

          วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์แบบแปรผกผันนั้น  ให้ใช้วิธีคิดแบบที่  3 คือ มองเป็นจำนวนเท่า   แต่เพียงเปลี่ยนเครื่องหมายคำนวณเป็นเครื่องหมายตรงข้าม  ดังนี้
บัญญัติไตรยางศ์แบบผกผัน - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ

เดิมมีวัว 4 ตัว หารด้วย  4  เป็นวัว  1 ตัว  
ดังนั้นเดิม(วัว
4 ตัว)กินหญ้าหมด 1 วัน ก็ต้องคูณด้วย 4 เป็น(วัว 1 ตัว)กินหญ้าหมด 4
วัน 

Note : วัว...หารลง 4 เท่า ดังนั้น วัน...ก็ต้องเพิ่มขึ้น 4 เท่า

          เทคนิค : ข้างต้น  สามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์เทียบบัญญัติไตรยางศ์ผสม(ผันตรง + ผกผัน)ได้  เช่น  บุรุษไปรษณีย์  5  คน  ส่งจดหมาย 50 ฉบับ  หมดภายในเวลา  2 ชั่วโมง  ถ้าเหลือบุรุษไปรษณีย์แค่  1  คน  ส่งจดหมาย 75 ฉบับ  จะใช้เวลากี่ชั่วโมง
บัญญัติไตรยางศ์แบบผสม - คลิกเพื่อดูขนาดปกติ
          บุรุษไปรษณีย์  คน  ส่งจดหมาย 50 ฉบับ  หมดภายในเวลา  2 ชั่วโมง  ถ้าเหลือบุรุษไปรษณีย์แค่  คน  ส่งจดหมาย 75 ฉบับ  จะใช้เวลา....15......ชั่วโมง 

เขียนโดย : SmartMathsTutor (กิ๊ก) (11/October/2012)

File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่

---------------------------------------------------------- 
ความรู้ เรื่อง บัญญัติไตรยางศ์ ยังมีต่ออีก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้
เข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่ (คลิก) 
----------------------------------------------------------