เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

หลักการแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept - Advance - 4 (END), พร้อมแบบฝึกหัด และ เฉลย


3.3.12

วิธีแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง ฉบับ Real Concept -Advance - 4 (END) 
พร้อมแบบฝึกหัด และ เฉลย
-----------------------------------------------------------------------------ตัวอย่างที่สิบสอง
(ยากสักหน่อย  แต่ไม่เกินความพยายาม)


          หลักจากที่เราแยกตัวประกอบของสัมประสิทธิ์หน้าพจน์แรก และ พจน์สุดท้ายแล้ว   เราพบว่า   พจน์กลาง คือ -5   และพจน์สุดท้ายเป็น - เพราะฉะนั้น  4X2 แยกได้เป็น  2 คู่  คือ


          และ -6 แยกได้เป็น 4 คู่ คือจับคู่คูณกัน


และอีกคู่หนึ่ง

เข้าใจหลัก และ คิดได้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ???
          จับคู่คูณ ของพจน์หน้าคู่ที่ 1 กับ พจน์หลังทั้ง 4 คู่ และอย่าลืมที่จะต้องคิดสลับพจน์หลังด้วย
1. 2 * (-6) + 2 * 1 = -12 + 2 = -10 ซึ่ง คือ

     และ 2 * 1 + 2 * (-6) = 2 + (-12) = -10 ซึ่ง คือ

          สังเกตไหมครับว่า.....เราสลับตำแหน่งของพจน์หลังแล้ว  การแยกตัวประกอบทั้งสองออกมาเหมือนกัน ที่เหมือนกันนั่นเพราะ.....พจน์หน้าเหมือนกัดังนั้นคู่ที่ 2, 3 และ 4 เราคิดแค่ครั้งเดียวโดยไม่ต้องสลับตำแหน่งพจน์หลัง
----------------------------------------------------------
2. 2 * 6 + 2 *(-1) = 12 + (-2) = +10 ซึ่ง คือ

----------------------------------------------------------
3. 2 * 3 + 2 *(-2) = 6 + (-4) = 2 ซึ่ง คือ

----------------------------------------------------------
4. 2 * (-3) + 2 * 2 =  (-6) + 4 = -2   ซึ่ง คือ


----------------------------------------------------------

เอ๊ะ คูณกันทุกคู่แล้ว 
ทำไมยังได้ผลบวกไม่ตรงกับพจน์กลาง คือ -5
ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้พจน์หน้าคู่ที่สอง
          จับคู่คูณ ของพจน์หน้าคู่ที่ 2 กับ พจน์หลังทั้ง 4 คู่ และอย่าลืมที่จะต้องคิดสลับพจน์หลังด้วย เพราะพจน์หน้าไม่เหมือนกัน
1. 4 * (-6) + 1 * 1 = -24 + 1 = -23 ซึ่ง คือ

     และ  4 * 1 + 1 * (-6) =  4 + (-6) = -2 ซึ่ง คือ

----------------------------------------------------------

2. 4 * 6 + 1 *(-1) =  24 + (-1) = +23  ซึ่ง คือ


     และ  4 * (-1) + 1 * 6 =  -4 + 6  = +2 ซึ่ง คือ

----------------------------------------------------------
3. 4 * 3 + 1 *(-2) = 12 + (-2) = +10   ซึ่ง คือ     และ  4 * (-2) + 1 * 3  =  -8 + 3  =  -5 ซึ่งตรงกับพจน์กลางที่เราต้องการ  คือ  “-5”

----------------------------------------------------------
4. 4 * (-3) + 1 * 2 = (-12) + 2 = -10   ซึ่ง คือ


     และ  4 * 2 + 1 * (-3) = 8 + (-3) = +5 ซึ่ง คือ

-----------------------------------------------------------------------------แบบฝึกหัดลับสมอง (Make Sense) 
(ฝึกทำนะครับเพราะพี่คิดโจทย์.....ไม่ธรรมดา.....ฝึกให้น้องเก่งขึ้น)
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------เฉลย
แบบฝึกหัดลับสมอง (Make Sense)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีแยกตัวประกอบยังไม่จบเพียงแค่นี้

ถ้าอ่านทั้งหมด แล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้น

คลิกเข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่
 
----------------------------------------------------------